Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 11 september 2023

(11 september 2023)

Provinciale Staten besloten unaniem Pieter Dijkman (VVD), Peter Korzelius (GroenLinks) en Gery de Boer (PvdA) toe te laten als Statenlid.

Ook werden Jan Stam (PvdA) en Nina Sophie Vroom (D66) geïnstalleerd als duo-commissielid. De 1e plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, Jaap Hollebeek, nam de eed of de belofte af bij de nieuwe Statenleden en duo-commissieleden. Tijdens de vergadering kwamen geen andere agendapunten aan de orde. De vacatures voor de Statenleden ontstonden doordat 3 Statenleden op 17 juli 2023 toetraden tot het college van Gedeputeerde Staten. 

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 11 september 2023
Pieter Dijkman (VVD), Peter Korzelius (GroenLinks) en Gery de Boer (PvdA)

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 11 september 2023
Jan Stam (PvdA) en Nina Sophie Vroom (D66)

Statenleden 

Statenleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers bij de provincie. De 55 Noord-Hollandse Statenleden vormen samen Provinciale Staten van Noord-Holland, het ‘parlement’ van Noord-Holland.  

Duo-commissieleden

Duo-commissielieden ondersteunen de Statenleden van hun partij en hebben een beperkte bevoegdheid. Zij mogen deelnemen aan de vergaderingen van de Statencommissies waarin ze benoemd zijn, ook als het een besloten vergadering is. Een duo-commissielid mag niet deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten (PS) en kan een Statenlid daar niet vervangen. De leden van Statencommissies bereiden voorstellen en besluiten van PS voor en adviseren daarover. PS nemen besluiten op basis van deze adviezen. 

Meer informatie en terugkijken

Bij de agenda voor de PS-vergadering van 11 september staat meer informatie. De vergadering is ook terug te zien.