Ecologische Autoriteit: meer maatregelen nodig om duingebieden in Kop te herstellen

De Ecologische Autoriteit stelt dat er meer (beheer)maatregelen nodig zijn voor de Duinen Den Helder–Callantsoog en het Zwanenwater & Pettemerduinen. De verschillende maatregelen die nu al worden genomen om de natuur te herstellen zijn onvoldoende om verslechtering te voorkomen, luidt het advies.

In het advies van de Ecologische Autoriteit staan voorbeelden genoemd om de verslechtering tegen te gaan. Door het maken van stuifkuilen of kerven (inhammen in de duinen) kan strandzand de duingebieden instuiven. Daardoor blijven de duinen rijk aan kalk. Dat is belangrijk voor plantensoorten die in de duinen leven en de dieren die hier weer van leven. 

Een belangrijke oorzaak van de verslechtering van de duinnatuur is stikstofneerslag. De Ecologische Autoriteit vindt dat dit moet worden verlaagd, door de stikstofuitstoot bij de bron aan te pakken. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen stikstofoxiden afkomstig uit industrie en verkeer, en ammoniak afkomstig uit de landbouw en inwaai vanuit de zee. 

Ecologische Autoriteit: meer maatregelen nodig om duingebieden in Kop te herstellen

Exoten

Ook vindt de Ecologische Autoriteit het belangrijk dat exoten (planten en dieren die niet van nature in Nederland voorkomen) intensiever worden bestreden. Voorbeelden van exoten in de duingebieden zijn Amerikaanse vogelkers en rimpelroos. Hiermee wordt voorkomen dat exoten de kwetsbare planten- en diersoorten verdringen die wèl in de duingebieden thuishoren.

De provincie bekijkt naar aanleiding van de adviezen waar de natuurdoelanalyses aangepast moeten worden. De uiteindelijke natuurdoelanalyses voor de Duinen Den Helder-Callantsoog en Zwanenwater & Pettemerduinen worden meegenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).