Nieuwe partijen sluiten zich aan bij deal circulair slopen

Bouwbedrijf Van Wijnen in Heerhugowaard en zorginstelling Omring hebben de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord ondertekend. De deal bevat afspraken over het circulair slopen van gebouwen en het inzetten van vrijkomende bouwmaterialen in andere bouwprojecten.

Esther Rommel, gedeputeerde Circulaire economie: “Om de samenwerking in het circulair bouwen en slopen te bevorderen zijn provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland het initiatief Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen gestart. Afgelopen januari ondertekenden 37 partijen in Noord-Holland de deal. Nu sluiten ook Van Wijnen en Omring zich aan. Het is goed om te zien dat steeds meer partijen uit de bouwsector zich willen committeren aan circulair slopen en bouwen. Want alleen door ons gezamenlijk in te zetten kunnen we komen tot een circulaire toekomstbestendige economie.”

Plaatje infographic Circulaire Deal

Download de infographic hier (pdf).

Circulair slopen en bouwen

De provincie werkt toe naar een volledig circulaire economie waarin materialen en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt en er steeds minder primaire grondstoffen nodig zijn. De bouwsector in Nederland is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik. De potentie van het hergebruiken van grondstoffen in deze sector wordt nu nog onvoldoende benut. Voornamelijk omdat er gesloopt wordt zonder rekening te houden met de mogelijkheden voor hergebruik van materialen en de toepassing hiervan in (nieuw)bouwprojecten. In de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen is afgesproken dat het circulair slopen en oogsten van materialen de standaard wordt. Dit houdt in dat gebouwen op een juiste manier uit elkaar worden gehaald, zodat grondstoffen kunnen worden hergebruikt. 

Groen verpleeghuis

Omring en Van Wijnen brengen het circulair slopen direct in de praktijk bij de bouw van het nieuwe Groene Verpleeghuis op Texel. Bij de ontmanteling van de oude basisschool worden materialen zorgvuldig gescheiden en behouden om opnieuw te gebruiken. Het afvalplan richt zich op minimaal restmateriaal en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van lokale of hernieuwbare grondstoffen en biobased materialen. De kozijnen worden hergebruikt in de daktuin en als kantoorafscheiding. Bestaande houten balklagen gaan een-op-een terug in de dakopbouwen en overig materiaal wordt elders op Texel ingezet.