Eerste PAS-melding Noord-Holland opgelost

Voor de eerste Noord-Hollandse PAS-melder komt een eind aan een onzekere situatie. Deze ondernemer heeft geen natuurvergunning meer nodig. Daardoor is dit bedrijf formeel niet meer in overtreding.

Deze ondernemer maakt deel uit van in totaal 167 bedrijven in Noord-Holland die zich hebben aangemeld als PAS-melder. Verder zijn 8 andere bedrijven geïnformeerd dat zij daadwerkelijk PAS-melder zijn. Zij komen in aanmerking voor legalisatie. Dat betekent dat het Rijk en de provincie zich voor deze ondernemers inzetten om aan de juiste natuurvergunning te komen. 

Weg door polderlandschap, met molen op de achtergrond.

1 bedrijf komt niet in aanmerking voor legalisatie, omdat het bedrijf niet voldoet aan de landelijke voorwaarden voor PAS-melders. Met deze ondernemer wordt gekeken naar een mogelijke oplossing om toch een natuurvergunning te krijgen.

Richtlijnen

Dit zijn de eerste uitkomsten van het zogenoemde verificatieproces. Die voert de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord uit in opdracht van de provincie. Van alle bedrijven die zich hebben gemeld als PAS-melder moet worden uitgezocht of zij dat ook daadwerkelijk zijn. De richtlijnen hiervoor hebben lang op zich laten wachten, maar zijn er nu voor een groot deel. Daardoor hebben de eerste PAS-melders duidelijkheid over hun situatie. Deze bedrijven hebben inmiddels een brief van de Omgevingsdienst ontvangen.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (Landbouw en Stikstofbanken): “Deze eerste stap is gezet, waardoor de eerste 10 ondernemers nu beter weten waar ze aan toe zijn. Ik hoop dat we de andere ondernemers die zich als PAS-melder hebben aangemeld ook snel meer informatie kunnen geven. Voor de bedrijven die PAS-melder zijn, werken we hard aan een oplossing. Zo doen we ons best om met de ingestelde PAS-meldersbank stikstofruimte voor hen te krijgen.”

In behandeling

Van de overige 157 PAS-melders die nog geen uitsluitsel hebben ontvangen is hun verzoek nog in behandeling of er ontbreekt mogelijk nog informatie. Wanneer de beoordeling is afgerond,  ontvangen ze automatisch bericht van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. 

PAS-melders

PAS-melders zijn agrarische en industriële bedrijven die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben. Tot 2019 was het voldoende om een uitbreiding of wijziging van hun bedrijf te melden onder het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het Rijk. Als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar bleef, hoefden zij hadden daarvoor geen natuurvergunning aan te vragen. Halverwege 2019 verklaarde de Raad van State het PAS ongeldig, omdat het niet voldoet aan de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen. Daardoor zijn deze bedrijven, hoewel ter goeder trouw, formeel in overtreding.