Burgemeestersvacature Blaricum

Gemeente Blaricum

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Inwonertal Ca 12.400 inwoners
Profielschetsvergadering 6 juli 2022
Plaatsing in Staatscourant 25 augustus 2022
Sluiting sollicitatietermijn 15 september 2022
Inlichtingen opvragen September / oktober 2022
Ontvangst sollicitanten door cvdK Eerste helft november 2022
Selectie vertrouwenscommissie Eerste helft november 2022
Werkzaamheden vertrouwenscommissie November / eerste helft december 2022
Besloten raadsvergadering Eerste helft december 2022
Advies CvdK Uiterlijk half december 2022
Werkzaamheden BZK Tweede helft december 2022 / januari 2023
Benoeming per Februari 2023
Installatie en beëdiging 8 februari 2023
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl