Burgemeestersvacature Heemstede

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Heemstede
Inwonertal Ca 27.800 inwoners
Profielschetsvergadering 14 september 2023
Plaatsing in Staatscourant 18 september 2023
Sluiting sollicitatietermijn 9 oktober 2023
Inlichtingen opvragen Oktober/november 2023
Ontvangst sollicitanten door CvdK Eind november 2023
Selectie vertrouwenscommissie Begin december 2023
Werkzaamheden vertrouwenscommissie December 2023 – half januari  2024
Besloten raadsvergadering Half januari 2024
Advies CvdK Eind januari 2024
Werkzaamheden BZK Februari – half april 2024
Benoeming per April 2024
Installatie en beëdiging 16 april 2024
Ambtswoning beschikbaar Ja


Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.

Contact

Heeft u vragen over de procedure, neemt u dan contact op met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, via 023 - 514 44 04 of via het e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.