Burgemeestersvacature Oostzaan

(24 november 2020)

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Oostzaan
Inwonertal Ca 9.800 inwoners
Profielschetsvergadering 19 november 2020
Plaatsing in Staatscourant 24 november 2020
Sluiting sollicitatietermijn Vóór 16 december 2020
Inlichtingen opvragen Januari 2021
Ontvangst sollicitanten door CvdK Eerste helft februari 2021
Selectie vertrouwenscommissie Ca half februari 2021
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half februari tot half maart 2021
Besloten raadsvergadering Half maart 2021
Advies CvdK Tweede helft maart/begin april 2021
Werkzaamheden BZK April/Mei 2021
Benoeming per Juni 2021
Installatie en beëdiging 1 juni 2021
Ambtswoning beschikbaar Ja

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl