Burgemeestersvacature Wijdemeren

(26 maart 2019)

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Wijdemeren
Vacature per 18 mei 2017
Inwonertal Circa 23.659 inwoners per 1 januari 2018
Profielschetsvergadering 14 maart 2019
Plaatsing in Staatscourant 27 maart 2019
Sluiting sollicitatietermijn 17 april 2019
Inlichtingen opvragen en ontvangst sollicitanten Mei en juni 2019
Zomerreces Juli en augustus 2019
Selectie vertrouwenscommissie Half september 2019
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half september 2019 tot eerste helft oktober 2019
Besloten raadsvergadering Eerste helft oktober 2019
Advies CvdK Tweede helft oktober 2019
Werkzaamheden BZK Eind oktober / eerste helft november 2019
Benoeming per Half november 2019
Installatie en beëdiging 19 november 2019 te 19.30 uur
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl