Burgemeestersvacature Wormerland

Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Wormerland
Inwonertal Ca 16.400 inwoners (per 1 januari 2019)
Profielschetsvergadering 16 oktober 2019
Plaatsing in Staatscourant 18 oktober 2019
Sluiting sollicitatietermijn Vóór 9 november 2019
Inlichtingen opvragen November 2019
Ontvangst sollicitanten door CvdK December 2019
Selectie vertrouwenscommissie Eerste helft januari 2020
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Half januari 2020 tot half februari 2020
Besloten raadsvergadering Eerste helft februari 2020
Advies CvdK Vóór eind februari 2020
Werkzaamheden BZK Maart 2020
Benoeming per Half april 2020
Installatie en beëdiging 14 april 2020 te 20.00 uur
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl.