Burgemeestersvacature Zandvoort

(04 maart 2019)

Globaal tijdschema (data onder voorbehoud)

Gemeente Zandvoort
Vacature per 15 september 2019
Inwonertal Circa 16970 inwoners per 1-1-2018
Profielschetsvergadering 26 februari 2019
Plaatsing in Staatscourant 4 maart 2019
Sluiting sollicitatietermijn 25 maart 2019
Inlichtingen opvragen April 2019
Ontvangst sollicitanten door CvdK Mei 2019
Selectie vertrouwenscommissie Begin juni 2019
Werkzaamheden vertrouwenscommissie Juni 2019
Besloten raadsvergadering Eind juni 2019
Advies CvdK Eerste helft juli 2019
Werkzaamheden BZK Augustus / eerste helft september 2019
Benoeming per Half september 2019
Installatie en beëdiging 2de helft september 2019
Ambtswoning beschikbaar Nee

 

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl