Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. De publieke tribune is weer open bij Statenvergaderingen en commissies

Belangstellenden kunnen Statenvergaderingen en commissies weer fysiek bijwonen, nu de coronamaatregelen dat toelaten. De vergaderkalender laat zien wanneer de verschillende vergaderingen van Provinciale Staten plaatsvinden. Meer informatie vindt u bij de agenda van de vergaderingen

Statenvergaderingen weer fysiek bijwonen

De vergaderingen van Provinciale Staten kunt u online volgen en later terugkijken op de website van Provinciale Staten. Nu de coronamaatregelen dat toelaten vinden Provinciale Statenvergaderingen weer plaats in de Statenzaal van paviljoen Welgelegen. De publieke tribune is bij Statenvergaderingen en commissievergaderingen weer toegankelijk voor belangstellenden. Bij grote publieke belangstelling wordt de Johan Remkeszaal bij Paviljoen Welgelegen voor toehoorders ingericht zodat zij de Provinciale Statenvergadering daar via beeldschermen kunnen volgen.

Commissievergaderingen volgen

De vergaderingen van Statencommissies kunt u online volgen of later terugkijken. Ook deze commissievergaderingen kunt u bijwonen op de publieke tribune. Insprekers kunnen ervoor kiezen om fysiek in Haarlem of online vanuit huis in te spreken. Dit maakt het voor inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijker om in te spreken en betrokken te zijn bij de provinciale politiek. Meer informatie vindt u bij de agenda van de verschillende Statencommissies. 

Inspreken 

Bij commissievergaderingen kunt u inspreken bij de punten op A-agenda en B-agenda, of tijdens het inspreekhalfuur bij andere punten die vallen onder de onderwerpen van de commissie die het betreft. Meld u vooraf aan bij de commissieadviseur van de commissie waarbij u wilt inspreken. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag. De contactgegevens van de commissieadviseurs vindt u bij de agenda van de commissie. U kunt bij de commissieadviseur ook een schriftelijke bijdrage aanleveren. 

Meer informatie over alle inspraakmogelijkheden staat op de pagina ‘Inspraak en meedenken’.

 

Uitgelicht