Vergaderingen Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergaderen iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Statenvergaderingen

Op het provinciehuis kunnen Provinciale Staten niet op voldoende afstand van elkaar fysiek vergaderen. De vergaderingen van Provinciale Staten kunt u live volgen en later terugkijken op de website van Provinciale Staten. De publieke tribune is helaas gesloten vanwege de nieuwe strengere coronamaatregelen.

Commissievergaderingen online

De vergaderingen van Statencommissies vinden voorlopig online plaats. De publieke tribune is gesloten. Belangstellenden kunnen de online vergaderingen live volgen of later terugkijken.

Ook bij online commissievergaderingen kunt u inspreken. Dat kan bij de punten op A-agenda en B-agenda, of tijdens het inspreekhalfuur bij andere punten die vallen onder de onderwerpen van de commissie waarbij u wilt inspreken. Als u online wilt inspreken, dan moet u zich aanmelden bij de commissieadviseur van de commissie waarbij u in wilt spreken. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag. De contactgegevens van de commissieadviseurs vindt u bij de agenda van de commissie. U kunt bij de commissieadviseur ook een schriftelijke reactie aanleveren.

De vergaderkalender toont hoe laat de verschillende commissievergaderingen plaatsvinden. Ook via de vergaderkalender vindt u de agenda’s van de vergaderingen. 

Uitgelicht