Digitale vergaderingen Provinciale Staten

Commissievergaderingen en Provinciale Statenvergaderingen vinden vanwege het coronavirus tijdelijk niet fysiek plaats. Door digitaal te vergaderen kunnen het bestuur en de democratie van Noord-Holland blijven functioneren.

De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen zijn openbaar en live te volgen via de website

Agenda en inspreken

De vergaderkalender toont hoe laat de verschillende commissievergaderingen plaatsvinden. Via de vergaderkalender zijn de agenda’s van de vergaderingen in te zien. Insprekers die digitaal willen deelnemen, vinden daar ook de contactgegevens van de commissiegriffiers.

Uitgelicht