Kennisgeving: Actualisatie provinciaal erfgoedregister

(22 april 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken drie nieuwe provinciale monumenten in de gemeenten Medemblik, Zaanstad en Amsterdam in te schrijven in het provinciale monumentenregister.

Daarnaast hebben zij het voornemen uitgesproken vier provinciale monumenten uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister in de gemeenten Drechterland, Bloemendaal en Gooise Meren. 
Deze in- en uitschrijvingen zijn het gevolg van een actualisatie van het provinciaal erfgoedregister. Langs het traject van de stoomtramlijn Hoorn-Medemblik wordt nog een station toegevoegd aan het erfgoedregister en langs de provinciale structuren ringvaart en IJ-dijken twee nog niet beschermde molens. Uitschrijving vindt plaats omdat in de loop der tijd (onderdelen) van monumenten verloren zijn geraakt, dan wel aangewezen tot rijksmonument.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister conform artikel 2.23, lid 1 van de Omgevingsverordening Nood-Holland 2020 de navolgende monumenten in de provinciale monumentenlijst op te nemen:

  1. in de gemeente Medemblik het stationsgebouw, gelegen op het adres Stationsbuurt 3 te Benningbroek;
  2. in de gemeente Zaanstad Molen De Paauw, gelegen op het adres Nauerna 43b te Assendelft;
  3. in de gemeente Amsterdam Molen van Sloten, gelegen op het adres Akersluis 10 te Amsterdam.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister en conform artikel 2.23, leden 4 en 5 van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 de navolgende monumenten uit de provinciale monumentenlijst uit te schrijven:

  1. in de gemeente Gooise Meren de kringenwetboerderij Vechthoeve, gelegen op het adres Weesperbinnenweg 11 te Muiden;
  2. in de gemeente Drechterland het gemaal van de polder Schellinkhout, gelegen op het adres Zuiderdijk 56 te Schellinkhout;
  3. in de gemeente Drechterland de inwateringssluis De Spuiter, gelegen nabij het adres Zuiderdijk 30 te Venhuizen;
  4. in de gemeente Bloemendaal de grenspalen, gelegen langs de Kennemerbeekweg/Zandlaan te Bennebroek.

Inzage

De op dit ontwerp-besluit betrekking hebbende stukken hebben het zaaknummer 1598581.
Voor inzage van stukken op papier maakt u een afspraak via Info DIV,  023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl. Dit kan tot 18 juni 2021.

Zienswijzen

Als u het met één van deze voornemens niet eens bent, kunt u schriftelijk uw zienswijze tot 24 juni  2021 opsturen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem of naar post@noord-holland.nl, onder vermelding van het zaaknummer of het onderwerp waarop de zienswijze betrekking heeft.
Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden, kunt u dit ook aangeven.

 

Uitgelicht