Kennisgeving ontwerp-tracébesluit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Alkmaar – Amsterdam

(03 maart 2021)

Van woensdag 3 maart tot en met dinsdag 13 april 2021 kunt u het ‘ontwerp-Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Alkmaar-Amsterdam voor de maatregelen op de corridor tussen Alkmaar en Amsterdam’, inzien op het provinciekantoor in Haarlem (Houtplein 33).

Inwoners en organisaties kunnen een zienswijze indienen via Spooraanpassingen Alkmaar - Amsterdam - Platform Participatie.  Daar kunnen de stukken ook digitaal worden ingezien.

Voor inzage van stukken op papier maakt u een afspraak via Info DIV, 023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.
 

Uitgelicht