Terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening NH2020

(18 februari 2020)

Het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020 ligt met ingang van 18 februari 2020 ter inzage. De terinzagelegging eindigt op 10 april 2020. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp.

Update 1 april 2020:
Door de beperkingen die zijn opgelegd in verband met het coronavirus is mogelijk niet iedereen in de gelegenheid om voor 10 april een zienswijze in te dienen over het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2020. Geldt dat voor u of uw organisatie, dan verzoekt de provincie om wel binnen de termijn een pro forma zienswijze in te dienen. U kunt dan tot en met 22 mei een definitieve zienswijze indienen.

De volgende documenten liggen ter inzage:

 1. Ontwerp Omgevingsverordening NH2020
 2. Bijlagen bij de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020
 3. Toelichting op de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020
 4. Concept Omgevingsregeling NH2020
   
 5. Bestuurlijke toelichting op Ontwerp Omgevingsverordening NH2020
 6. De ‘was-wordt-tabel’: wat wijzigt er ten opzichte van de huidige provinciale verordeningen
 7. Nadere toelichting Bijzonder Provinciaal landschap

De kaarten, tekst en bijlagen van de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 kunt u in samenhang bekijken via de viewer.

Ter inzage

U kunt de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 van vrijdag 18 februari tot en met vrijdag 10 april inzien. Dit kan:

 1. op www.ruimtelijkeplannen.nl
 2. Bij de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 in Haarlem. U kunt hiervoor een afspraak maken met Info DIV; 023 514 4440 of info.div@noord-holland.nl.

Zienswijze indienen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over de Ontwerp Omgevingsverordening NH2020 worden ingediend. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via het volgende formulier.

U kunt uw zienswijze ook per post indienen: Provinciale Staten van Noord-Holland, ter attentie van H.E Wiersma, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, nummer 1350386’.

De uiterlijke datum voor het indienen van uw zienswijze is op vrijdag 10 april 2020. Of, indien u een pro form zienswijze hebt ingediend, kunt u een definitieve zienswijze insturen tot en met 22 mei 2020.

Verdere procedure

Na de termijn voor het indienen van opmerkingen zullen Gedeputeerde Staten op de reacties reageren. Provinciale Staten zullen vervolgens de Omgevingsverordening NH2020 al dan niet gewijzigd vaststellen. Vanwege de verlengde mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is de planning veranderd. De verwachting is dat de Omgevingsverordening NH2020 op 5 oktober 2020 wordt vastgesteld door Provinciale Staten.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevr. H.E. Wiersma (023 514 36 23).

 

Uitgelicht

Downloads