Terinzagelegging ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden en bijlagen Omgevingsverordening ronde 2022-II'

(22 augustus 2022)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening ronde 2022-II’ ter inzage leggen.

De Omgevingsverordening NH2020 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland.

Periode terinzageleggingen

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage van maandag 22 augustus tot en met maandag 3 oktober 2022. U kunt het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken digitaal inzien op deze pagina onder het kopje 'Documenten' en op ruimtelijkeplannen.nl. Als u het ontwerpbesluit fysiek wilt inzien kun u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.

Zienswijze

Digitale zienswijzen kunnen van maandag 22 augustus tot en met maandag 3 oktober worden ingediend via het formulier. Na het invullen ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden opgestuurd naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001DA Haarlem. Dit onder vermelding van zaaknummer 1796896 of het onderwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening ronde 2022-II’.

Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via Info DIV, 023 – 514 44 40.