Wet Bibob, aanvullende voorschriften beschikking Eurotank Amsterdam B.V.

(29 juli 2019)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland delen mee dat zij een beschikking ter inzage hebben gelegd.

Dit betreft het besluit om in gevolge de Wet Bibob aanvullende voorschriften te verbinden aan de vigerende revisievergunning van Eurotank Amsterdam B.V. van d.d. 30 juli 2003 (kenmerk: 2002-33386). De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur.

Inrichting: Eurotank Amsterdam B.V.
Locatie: Van Riebeeckhavenweg 9, Amsterdam
Zaaknummer: 802501 /1253766

Inzage

De stukken zijn met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken in te zien bij:

  • provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);
  • stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

Digitaal via website Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied www.odnzkg.nl.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.