My Gender, My Pride

Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf. De realiteit is helaas anders en onze emancipatie vaak nog verre van voltooid. Ook in Nederland worden er nog dagelijks mensen gediscrimineerd en in elkaar geslagen om wie ze zijn of van wie ze houden.

Deelnemers aan Pride 2019
Foto: Jeroen Ploeger

Afgelopen decennia stond onze strijd vooral in het teken van ‘mogen houden van wie we willen’. Het is tijd om de focus te verbreden naar het ‘mogen zijn hoe we ons voelen’. Met andere woorden: tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit aan genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht. We hebben het recht om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen. Genderidentiteit staat daarom centraal tijdens Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 7 augustus 2022 met het thema ‘My Gender, My Pride’.

Wat is genderidentiteit?

Gender gaat over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ en alles daar tussenin. Het gaat over ideeën en verwachtingen. Over hoe een jongen of een meisje zich zou moeten gedragen. Wat voor kleding een man of een vrouw zou moeten dragen. Sekse is je geslacht, je lichaam en je lichamelijke kenmerken. Bij je geboorte wordt daarmee bepaald of je een jongetje of meisje bent. Dat komt op je geboortebewijs, en ook in je paspoort. Genderidentiteit gaat over wat je bent, op basis van je eigen gevoel. “Sommige mensen herkennen zich niet in hun sekse en hebben een andere genderidentiteit. Ze voelen zich niet jongen maar meisje, of andersom of ze vinden de hele indeling in man/vrouw niet toepasselijk, ze voelen zich iets er tussenin, of wisselend. Er zijn ook mensen bij wie de geslachtskenmerken niet eenduidig mannelijk of vrouwelijk zijn.”  

My Gender, My Pride

Met het thema ‘My Gender, My Pride’ staat de emancipatie van personen die behoren tot de categorieën transgender, non-binair, genderqueer, genderfluïde, gender non-conform, agender en intersekse centraal. Ongeacht wat hun seksuele geaardheid is. Deze emancipatie is namelijk achtergebleven op de seksuele emancipatie en verdient daarom onze volle aandacht.

Uitgelicht