Vacatures Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten

  • Vacatures nieuwe leden Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten

    (Vacaturenummer: AD-HAC)

    De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk bezwaren en klachten goed en zorgvuldig te behandelen. In eerste instantie handelt het provinciebestuur bezwaren graag informeel af. Door het structureel toepassen van die informele aanpak worden veel geschillen opgelost. Wanneer dat, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, wordt een bezwaar of klacht voorgelegd aan een Hoor- en Adviescommissie (HAC). Nadat een HAC de partijen heeft gehoord adviseert zij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland over het bezwaar of de klacht

Uitgelicht