Weblog: de IJmond, het blijft een bijzonder gebied

19 december 2017

De IJmond: een bijzonder gebied dat bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Vanuit Amsterdam Nieuw-West ben ik binnen een kwartier in de IJmond.

Ik kwam er al regelmatig, maar heb er in mijn huidige functie veel mee te maken. Het is in al mijn portefeuilles een belangrijk gebied. Zowel vanuit milieu, natuur en recreatie als arbeidsmarkt en onderwijs.

Leefbaarheid

In het voorjaar van 2017 is het leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied gepresenteerd. Dit geeft weer hoe inwoners de leefbaarheid in dit gebied ervaren. Een belangrijke conclusie hieruit is dat de overlast van haven en industrie een beperkte invloed heeft op het oordeel van inwoners over hun woon- of recreatieomgeving. Ze ervaren dat de overlast van wegverkeer en vliegtuigen groter is dan geluid of hinder van geur, stof en trillingen van bedrijvigheid. De bewoners zijn dus over het algemeen positief over onder andere industrie en bedrijventerreinen. Ze waarderen namelijk ook de werkgelegenheid en de groei van de economie die dit oplevert.

Nieuw West Airport Express

Vorige week heb ik kenbaar gemaakt dat we het project Nieuw West Airport Express gaan uitbreiden in de hele regio rondom Schiphol. Ook in de IJmond. Ruim 200 inwoners uit het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West die aan de slag wilden op Schiphol, konden dankzij dit project aan het werk op of nabij de luchthaven. Ik wil met deze aanpak doorgaan, maar dan wel voor de hele regio. Zo kunnen straks meer Noord-Hollanders die aan de slag willen op Schiphol en dit op eigen kracht niet lukt toch aan het werk. Hier ben ik zeer content mee!

Tata Steel

Het is een feit dat Tata Steel een van de grootste werkgevers in het Noorzeekanaalgebied is. De IJmond is met recht het centrum van de maakindustrie, met zo’n 10.000 banen bij Tata. Innovatie is erg belangrijk voor deze regio. Zo hebben Tata Steel en het Nova College samen vanuit Techport plannen ontwikkeld om een Techport Centre met een Innovation Warehouse te realiseren. Een centrum voor praktijkgericht leren. Om het Techport Centre verder te kunnen uitbouwen hebben we als provincie besloten hier financieel aan bij te dragen, zodat het verder kan groeien. Ik vind het mooi om te zien dat een bedrijf als Tata Steel samenwerkt met het Nova College om een positieve bijdrage te leveren aan de regionale werkgelegenheid. Het versterkt de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheden.  

Luchtkwaliteit

De provincie meet samen met Tata (beheerder van een van de luchtmeetpunten) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) de luchtkwaliteit. Dit luchtmeetnet is een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Zo is er bijvoorbeeld enige tijd geleden uit metingen gebleken dat een onderdeel van Kooksfabriek 1 van TATA meer zogenaamde PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) uitstootte dan wettelijk is toegestaan. In IJmuiden en Wijk aan Zee monitoren wij doorlopend de concentraties van PAK’s op leefhoogte. Dat doen we via ons provinciaal luchtmeetnet. De Omgevingsdienst NZKG heeft namens de provincie Tata een dwangsom moeten opleggen. De GGD heeft de effecten onderzocht en er is geen sprake van enige risico voor de omgeving. Zo’n dwangsom is best een heftige beslissing maar onvermijdbaar. Gelukkig heeft Tata onmiddellijk ingegrepen en de nodige maatregelen getroffen. De eerste metingen van november tonen aan dat die een positief effect hebben gehad. Ik vind het belangrijk om hierover te communiceren.

Opvallende daler

Maar ook over positief nieuws. Zo las ik vorige week in een artikel in De Groene Amsterdammer dat de uitstoot van fijnstof bij Tata de afgelopen tien jaar met 21% is afgenomen door met name het toepassen van best beschikbare technieken. In de top-vijftien van grootste luchtvervuilers staat Tata genoemd als de opvallende daler. Mooi nieuws voor de IJmond.

Binnenkort komt de GGD/RIVM IJmond met een rapport over de luchtkwaliteit in de IJmond.  Ik ben benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en ik wil dit samen met het leefbaarheidsonderzoek NZKG bespreken met alle betrokken partijen tijdens een milieudialoog IJmond, begin volgend jaar. De enige manier om ervoor te zorgen dat leefbaarheid van grote waarde blijft in dit gebied is wanneer we met alle partijen hieraan blijven werken. Zodat onze inwoners met plezier blijven wonen, werken en recreëren in de IJmond . 

 

 

Uitgelicht

Portretfoto Adnan Tekin