Weblog: Een roerig jaar

(24 december 2018)

De afgelopen maanden waren roerige maanden. Niet alleen voor mij maar vooral voor de inwoners uit de IJmond.

Als bestuurder raakt het mij wanneer inwoners zich zorgen maken over hun leefomgeving. Wat betekent de luchtkwaliteit voor mijn opgroeiende kinderen? Hoe ziet mijn toekomst eruit in de IJmond? Terechte vragen waar antwoorden op dienen te komen.

De opmerking van een jong stel trof mij het diepst. Zij stellen hun kinderwens uit omdat ze onzeker zijn over de luchtkwaliteit in hun leefomgeving. En niet alleen dit stel, maar zo hebben vele inwoners hun eigen verhaal.

Gele hesjes

Vrijdag 21 december las ik in een ingezonden brief in het Noordhollands Dagblad dat er een oproep wordt gedaan om een gele-hesjes-actie op te zetten om mij te bezoeken.

Beste inwoners uit de IJmond, jullie hoeven geen gele hesjes aan om mij te kunnen bezoeken en te spreken. Ik sta altijd open voor gesprekken met inwoners uit Noord-Holland.

Gisteren had ik nog de dorpsraad van Wijk aan Zee te gast en hebben we de recente ontwikkelingen doorgenomen. Met name hebben we stilgestaan over het, samen met inwoners, op te zetten gezondheidsonderzoek. Daarnaast heeft de dorpsraad mij waardevolle adviezen gegeven hoe wij in gezamenlijkheid dit proces kunnen aanpakken. Hierbij geldt dat dit zorgvuldig moet gebeuren.

Klachtenmeldpunt

Achter de schermen werken we hard om in ieder geval de communicatie richting de inwoners van met name de IJmond te verbeteren. Er was al een klachtenmeldpunt bij de OD NZKG maar de inwoners lieten ons massaal weten dat deze slecht vindbaar is. Hier hebben we actie op ondernomen.

Via de homepage van de provincie Noord-Holland hebben we een pagina ‘grafietregen’ aangemaakt waar alle relevante informatie te vinden is. Ook treft u daar alle ingestuurde vragen en antwoorden van de inwoners aan.

Er is inmiddels ook een bewonersinitiatief en een crowdfundingsactie ontstaan genaamd stofmelder.nl. Ik juich dit toe en heb al aangeboden om te kijken hoe wij samen kunnen werken. Beide meldingspagina’s kunnen wat mij betreft prima naast elkaar bestaan zodat we nog beter vindbaar zijn.

Antwoorden

Maar waar de inwoners uit de IJmond nog meer behoefte aan hebben, zijn antwoorden op hun vragen. En daar kan ik me alles bij voorstellen.

Daarom gaan we onder andere met het RIVM en De Waag Society uitgebreid onderzoek doen. Het RIVM neemt het gezondheidsonderzoek op zich en De Waag de zogenaamde ‘Citizen Science’ (burgermetingen). Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de (onderzoek)vragen van de inwoners uit de IJmond. We organiseren hiervoor bewonersbijeenkomsten waarbij we gezamenlijk de onderzoeksvragen vaststellen aan de hand van wat de inwoners willen weten. De bewoners vormen dus een belangrijk onderdeel van het vervolgonderzoek.

Naast dit onderzoek loopt er parallel nog een onderzoek genaamd ‘Pilot monitoring  luchtkwaliteit’. Hierbij doet De Waag ook mee net als de GGD Amsterdam. Een groot en belangrijk onderdeel hiervan is dat burgers zelf kunnen meten. Inwoners uit de IJmond kunnen een sensor aanvragen en die ophangen aan hun woning.

Daarnaast worden ook algemene meetstations geplaatst in het gebied waar we extra gaan meten. Dan heb ik het over fijnstof (PM 2,5) en stikstofdioxide (NO2). Vanaf halverwege 2019 kunnen we al deze data ook inzien en online zetten.

Fiscaal aftrekbaar

Wat mij overigens erg verbaasd heeft de afgelopen weken is dat opgelegde dwangsommen fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft het Rijk ooit besloten maar ik vind dat maatschappelijk onverantwoord. Het kan niet zo zijn dat de ene overheid een boete oplegt en int en dat een andere overheid een belastingvoordeel hierover geeft.

Hier wil ik iets tegen doen en ik zal dan ook het Kabinet hierop aanspreken. Daarnaast zal ik dit bij het IPO (interprovinciaal overleg) op de agenda zetten omdat ook andere provincies hiermee te maken hebben.

Op 28 november 2018 heeft Tata ook haar plannen toegelicht hoe ze de overlast structureel gaan oplossen door het bouwen van een gesloten hal. Dat geeft op termijn soelaas. Maar tot die tijd zullen we het toezicht en de handhaving scherp houden.

Harsco heeft tot nu toe 26 dwangsommen opgelegd gekregen met een, in eerste instantie, maximum van 30 dwangsommen. Als Harsco het plafond (heeft) bereikt zal de OD NZKG uiteraard nieuwe maatregelen treffen bij nieuwe overtredingen. Welke dat zijn kan ik nu nog niet openbaar maken aangezien het maatwerk vereist.

Wat ik u wel kan melden is dat deze situatie mijn hoogste prioriteit heeft en eventuele vervolgmaatregelen beoordeeld zullen worden in het licht van bovenstaande ontwikkelingen.

Het was een roerig jaar voor ons allen en daarom wil ik iedereen hierbij hele fijne feestdagen wensen en een mooi en gezond 2019!

Uitgelicht

Portretfoto Adnan Tekin