Weblog: Een warm bad

(10 januari 2017)

Vandaag ben ik precies een maand gedeputeerde. Als gedeputeerde zal ik mij onder andere bezighouden met arbeidsmarktbeleid. Dat is voor mij bekend terrein. Waar ik nu nog minder mee bekend ben, zijn de thema's natuur en milieu.

Ik zie er dan ook naar uit om op deze thema's meters te maken en mij te laten verrassen en nieuwe zaken te ontdekken. Ik zit nog volop in mijn inwerkperiode. Mijn ontvangst op het provinciehuis was een warm bad. Ik was graag onder andere omstandigheden aan deze eervolle functie begonnen; het plotselinge en veel te jong overlijden van Tjeerd Talsma is een bittere realiteit. 

Maar wat zou Tjeerd trots zijn geweest op zijn oud-collega's en medewerkers die mij warm welkom heetten. Wat een geweldig team trof ik aan. Ik ben dankbaar voor het snelle handelen van de ambtenaren om mijn inwerkperiode zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken. Ik heb inmiddels al vele inwerksessies gehad op verschillende terreinen van mijn portefeuille en ben onder de indruk van onze ambtenaren. Ze zijn slim, scherp, bevlogen, maar ook bescheiden.

Inwerkperiode

Het eerste externe optreden dat ik als gedeputeerde op mij heb genomen, betrof het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tjeerd heeft het tot stand komen van de omgevingsdiensten nog bestuurlijk begeleid. Natuurlijk was er tijdens het overleg aandacht voor zijn overlijden. Overal waar ik kom dragen mensen Tjeerd een warm hart toe. Dat is mooi om te merken en ontroert.

Het eerste besluit dat ik door Gedeputeerde Staten mocht loodsen, betrof het verbod op varend ontgassen. Tjeerd en de verantwoordelijke ambtenaren hebben dit een jaar lang voorbereid. Het is van belang dat dit verbod er nu gaat komen om de luchtkwaliteit in Noord-Holland verder te beschermen. Het varend ontgassen is schadelijk voor de luchtkwaliteit en daardoor schadelijk voor mens en dier. Tjeerd kan met recht trots zijn.

Grutto

De eerste samenwerkingsovereenkomst die ik mocht tekenen betrof het gebiedsakkoord voor De Kampen in het Gooi. Ik heb door de samenwerkingsovereenkomst kennis kunnen maken met de natuurpartners in het veld en een overwinning geboekt voor de grutto, een belangrijke weidevogel in Noord-Holland. Het leefgebied van de grutto en daarmee de grutto zelf staat onder druk. Hopelijk biedt dit gebiedsakkoord weer perspectief.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Als Statenlid hield ik mij de afgelopen jaren bezig met Arbeidsmarkt & Onderwijs en samen met Tjeerd konden we mooie slagen slaan. We waren beiden erg trots met de komst van de werkambassadeur die in het coalitieakkoord is afgesproken. Tijdens een rondetafelgesprek heb ik kennis gemaakt met onderwijspartners, ondernemers en gemeenten in en rondom Alkmaar. Onder de bezielende leiding van de werkambassadeur Dook van den Boer hebben we een eerste stap gezet naar een structurele samenwerking. Zodat men in de regio nog beter gebruik gaat maken van elkaars expertise.

Ik zal het werk van Tjeerd met trots voortzetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen, samen met het team waarmee ik mag werken. Officieel duurt een inwerkperiode zo’n 6 weken dus heb ik er nog 2 te gaan. Voor een ongeduldige Amsterdamse jongen als ik kan het wat mij betreft niet snel genoeg. Het is een nieuw jaar en ik hoop op een gelukkig, gezond en succesvol jaar. Ook voor u!

Adnan Tekin
10 januari 2017
 

Uitgelicht

Portretfoto Adnan Tekin