Weblog: Mag iedereen meedoen? Ja! En iedereen is nodig!

(20 september 2018)

Je zou denken dat iedereen die wil werken in Nederland aan een baan kan komen. In theorie klopt dit wel, maar helaas blijkt de praktijk weerbarstiger.

Ik kijk wel eens naar het tv-programma ‘Steenrijk, Straatarm’ waarin een minderbedeeld gezin een week van huis ruilt met een goedbedeeld gezin. In de interviews achteraf hoor je vaak dat beide gezinnen vooroordelen over en weer hebben.

De vooroordelen over minderbedeelden hoor ik wel vaker. Ze zouden lui zijn en hebben aan zichzelf te danken. Na zo’n ervaring zijn de ogen geopend en ziet men in dat mensen zeker willen werken (vaak als vrijwilliger), maar dit door ziekte of andere omstandigheden niet kunnen.

Cijfers

We hebben helaas nog altijd een grote groep werklozen in Noord-Holland die heel graag willen en kunnen werken, maar niet aan de slag komen. Dit zijn vaak jongeren, 45-plussers en laagopgeleiden. Ondanks dat het steeds beter gaat op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. In 2017 telde Noord-Holland 1.536.256 gevulde banen tegenover 1.487.800 in 2016 en 73.000 werklozen in 2017 tegenover 82.000 in 2016. Ondanks deze lichte stijging hebben we nog veel werk te verrichten.

Samenwerken

We hebben deze zomer als provincie de focus verscherpt op ons beleid ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Een van de redenen is dat werkgevers en werkzoekenden bij ons aankloppen omdat ze zich door de vele loketten, regelgeving en initiatieven belemmerd voelen. Werkgevers zien door de bomen het bos niet meer en kunnen daardoor niet aan voldoende gekwalificeerd personeel komen. Deze organisaties pleiten voor betere samenwerking en minder versnippering. Met de ambities op het terrein van onder andere de energietransitie en woningbouwopgave kunnen wij het ons niet permitteren dat Noord-Hollanders langs de kant staan.

Als provincie hebben we al een stevige rol op de arbeidsmarkt in Noord-Holland. Diezelfde arbeidsmarkt heeft ons gevraagd om nog meer als regisseur op te treden. Dat doen we graag, bijvoorbeeld door regionale samenwerking aan te jagen. En uiteraard houden we de trends op de arbeidsmarkt scherp in de gaten.

Economisch Forum Holland boven Amsterdam

Eind vorige maand bijvoorbeeld deed het Economisch Forum Holland boven Amsterdam (het georganiseerde bedrijfsleven boven het Noordzeekanaal) een oproep aan de politiek om iets te doen aan de bureaucratie bij het zoeken van het juiste personeel. De bedrijven krijgen geen toegang tot de ’kaartenbakken’ van gemeenten en UWV, maar willen dit wel om zelf de juiste mensen te vinden. Ze zoeken vooral personeel voor de lange termijn en zijn bereid om in hen te investeren. En dat is wat veel mensen nodig hebben. Dat zij gezien en gehoord worden. Dat zij volwaardig meedoen in onze samenleving en daaraan bijdragen.

Ik steun het pleidooi van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam van harte. Er moet beter worden samengewerkt en ik pleit er voor dat het kabinet meer ruimte geeft om pilots te draaien in een regelluwe omgeving. Laat werkgevers met het UWV en gemeenten samen in die kaartenbakken kijken. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: Noord-Hollanders weer duurzaam aan het werk helpen zodat zowel werkgevers als werknemers hiervan kunnen profiteren.

Uitgelicht

Portretfoto Adnan Tekin