Weblog: Trendwatching op de arbeidsmarkt

(27 juni 2018)

Het gaat steeds beter met de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Zowel landelijk als in Noord-Holland een stijgende lijn in mensen die weer aan het werk zijn.

In 2017 telde Noord-Holland 1.536.256 gevulde banen, in 2016 waren dat er nog 1.487.800. Ook is het aantal werklozen afgenomen van 82.000 in 2016 naar 73.000 in 2017. Toch is er nog genoeg te doen om mensen aan het werk te krijgen. Jongeren en laagopgeleiden zijn de grootste groep onder de werklozen. Ook  zijn er 45-plussers die nog steeds moeite hebben bij het vinden van een baan. Bovendien blijft de uitsluiting van mensen op de arbeidsmarkt hardnekkig. Een schrijnend voorbeeld zijn de ervaringen van het Service Punt Techniek. In Noord-Holland is er nog steeds een schrijnend tekort aan goed geschoold technisch personeel. Werkgevers selecteren nog te vaak op achternaam in plaats van de talenten die Noord-Hollanders hebben. Je zou dan denken dat het Service Punt Techniek makkelijk werkgevers kan koppelen aan werkzoekenden. Of dat werkzoekenden op basis van hun talenten geselecteerd worden. Helaas. Werkgevers selecteren nog te vaak op achternaam in plaats van de talenten die Noord-Hollanders hebben. Ik vind dat onaanvaardbaar en zelfs een beetje dom. Bovendien is het niet in het belang van de werkgevers zelf. Wij blijven ons voor alle Noord-Hollanders inzetten.
 

Symposium

Mede daarom hield de provincie Noord-Holland op 30 mei haar eerste minisymposium over de arbeidsmarkt. We hadden een geweldige opkomst met bijna 100 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Wij keken met hen terug op 2 jaar provinciale arbeidsmarktbeleid. Aan het eind van het symposium zijn er mooie conclusies getrokken Een voorbeeld hiervan is dat we tot de constatering zijn gekomen dat mensen zich niet  moeten vastpinnen op nieuwe beroepen of functies omdat de  veranderingen hiervoor te snel gaan. Deze veranderingen zijn ook terug te zien in het onderwijs. Daarom is om- en bijscholing heel belangrijk (‘leven lang leren’)
 

Trots

Ik ben dan ook erg trots op de hoge opkomst uit alle sectoren over de hele provincie. We spelen nog maar een paar jaar een rol op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt maar we krijgen nu al te horen dat we nodig zijn en dat we door moeten gaan. Dit is precies waar ik op hoopte. Je kunt wel beleid maken en uitzetten maar het moet wel voeten in de aarde krijgen en goed ontvangen worden. De reacties geven aan dat we daarmee op de goede weg zijn. Leuk is ook dat onze ‘trendwatcher’ Dook van den Boer ook goed zichtbaar is en daarom nog 2 jaar verder gaat. Ik hoop dat we nog veel moois gaan realiseren en hoop dit bij ons volgende symposium in november te kunnen delen.  
 

Vooruit kijken

Maar we keken ook nadrukkelijk vooruit. De arbeidsmarktcijfers maken duidelijk dat iedere Noord-Hollander hard nodig is op de arbeidsmarkt. Willen we onze positie als motor van de werkgelegenheid en als een van de meest innovatieve provincies van Nederland behouden dan kunnen we het ons niet permitteren om mensen uit te sluiten. Het college van GS komt dan ook binnenkort met een nota hoe in de provincie om te gaan met de inclusieve arbeidsmarkt. Want iedere Noord-Hollander telt en doet mee!  
 

Adnan Tekin
27 juni 2018
 

Uitgelicht

Portretfoto Adnan Tekin