Weblog: Flexibel waterbeleid van levensbelang

(02 december 2016)

Ja, wanneer het gaat om waterbeheer is Nederland de beste. En dat weten ze in het buitenland ook echt wel. Dus moet je af en toe oppassen om niet betweterig over te komen. Zeker in Brussel is men daar namelijk nog al eens gevoelig voor. Ik ben in mijn rol als rapporteur voor het Comité van de Regio’s regelmatig in de Europese hoofdstad te vinden. En houd hier in mijn adviezen dan ook rekening mee. Want goed waterbeleid is van levensbelang.

Maar eerst: wat doet een rapporteur eigenlijk? Het Comité van de Regio’s adviseert  zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement  over nieuwe regelgeving, gezien vanuit de bril van de regio’s, die vaak de uitvoerders zijn. Het Comité van de Regio’s geeft advies over gepubliceerde voorstellen van de Europese Commissie, maar brengt ook zelf adviezen uit voor voorstellen die er nog aan moeten komen. Voor elk advies wordt een rapporteur aangesteld vanuit het Comité. Die zorgt dat het advies geschreven wordt en daarna ook bij de Europese Commissie onder de aandacht komt.

Rapporteur

Ik ben vanuit de provincie Noord-Holland lid van het Comité van de Regio’s en heb de eer om rapporteur te zijn op het gebied van water. Een onderwerp waar ik mij als gedeputeerde binnen de provincie ook al mee bezighoudt.

Het is mijn doel om het belang van goed waterbeheer zichtbaar te maken, ook op economisch vlak. En te laten onderkennen dat er grote problemen op ons afkomen. Op korte termijn leidt bijvoorbeeld de verdergaande verstedelijking en intensievere landbouw tot een grote kans op overstromingen.

Waterconflicten

Maar ik maak me nog meer zorgen over de problemen van de langere termijn: een tekort aan voldoende en schoon zoet water. Dit zal in heel Europa van grote invloed zijn en zelfs kunnen leiden tot conflicten.

Regios’en Europa moeten dan ook nog meer gaan samenwerken om dit vraagstuk het hoofd te kunnen bieden. Echter, deze problemen laten zich qua omvang, tijdstip en locatie lastig voorspellen. Hoe kunnen we nu de juiste beslissingen voor de toekomst nemen?

Adaptief beleid

Ik pleit in Brussel voor een nieuwe manier van beleid maken, waarin wordt onderkend dat de toekomst rondom waterbeheer onzeker is. Ik noem dat adaptief beleid. De toekomstige problemen schreeuwen om maatwerk. Twee randvoorwaarden zijn hiervoor belangrijk: een effectieve informatie-uitwisseling tussen de beleidsmakers en de uitvoerders in de regio’s, zoals de provincie en de waterschappen. En een integrale aanpak, waarin water een leidend principe wordt bij andere beleidsterreinen, zoals landbouw, industrie en ruimtelijke ordening.

Binnen Europa zijn de wateropgaven verschillend. Ook die binnen Noord-Holland. Er moet daarom verschil kunnen bestaan in de gekozen oplossingen. En ja, we lopen in Nederland voorop, maar we hebben de rest soms hard nodig.
 

Uitgelicht

Portretfoto Cees Loggen