Weblog: In 2050 geen zorgen meer over water!

(14 oktober 2016)

Water op straat, langer warm weer en stroomuitval door hevige neerslag. Of juist problemen door te weinig water: paalrot, wegverzakkingen en oververhitte steden. Het is overduidelijk dat we onze omgeving moeten aanpassen aan de klimaatveranderingen. Daar moeten we nú mee beginnen, anders is het de vraag of deze provincie na 2050 nog aantrekkelijk is om in te wonen en te werken.

Noord-Holland is een Deltaprovincie: we zijn aan drie kanten omringd door water, meer dan 70% ligt onder zeeniveau en we zijn één van de meest dichtst bevolkte provincies van Nederland. De gevolgen van een overstroming, maar ook van extreme neerslag, droogte en hitte kunnen in Noord-Holland  dan ook dramatische gevolgen hebben. Daar maak ik me zorgen over.

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet gelukkig aangekondigd dat er in 2018 een Deltaplan voor Ruimtelijke Adaptatie komt. Ruimtelijke Adaptatie: hoe Nederland zich voorbereid op de gevolgen van klimaatsverandering. Dit plan is nodig om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatsverandering: een grotere kans op een overstroming, meer hete dagen, meer droogte maar ook extremere neerslag. Het Deltaplan gaat ervoor zorgen dat we in Nederland met dit probleem aan de slag gaan. Het streven is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dat vind ik goed nieuws voor onze Deltaprovincie!

Maar hoe maken we de provincie, haar inwoners en de omgeving, weerbaar tegen een hogere zeespiegel, meer droogteperioden en meer en intensievere regen?

We moeten nu samen schakelen

Als gedeputeerde met, onder andere, Water in mijn portefeuille neem ik mijn verantwoordelijkheid en zoek ik samen met andere partijen naar mogelijkheden om de provincie ook in de toekomst waterbestendig te houden. Door bijvoorbeeld samen met de gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf en Hoogheemraadschap AGV voor Westpoort te bekijken hoe dat gebied minder kwetsbaar kan worden tegen overstromingen. Ook werken we nauw samen met de veiligheidsregio en worden calamiteitenplannen voor overstromingen opgesteld. Daarvoor wordt geoefend: op Marken vindt begin november een grootschalige overstromingsoefening plaats.

Ik ben ervan overtuigd dat we NU moeten schakelen, anders gaat het een keer helemaal fout. En keuzes die we op dit moment maken, zijn vaak voor meer dan 50 jaar. Daarom moeten we nú nagaan hoe en waar we onze ziekenhuizen, elektriciteitscentrales, datacentra gaan bouwen. En met elkaar nadenken over hoe de wijk, het industrieterrein en het winkelcentrum aantrekkelijke plekken blijven in dagen met extreme hitte of met zeer veel en zware regen.

Water is leuk

Ruimtelijke Adaptatie is niet alleen noodzakelijk, het kan ook leuk zijn! We kunnen onze leefomgeving op zo’n manier inrichten dat we er over 50 jaar, niet alleen veilig, maar ook nog met plezier in kunnen werken en wonen. Daarom verdient ‘het water’ een volwaardige aandacht en plek in onze leefomgeving. Want niet alleen de groene omgeving, maar vooral ook een blauwe omgeving vergroot het plezier en genot van onze waterrijke provincie!

Uitgelicht

Portretfoto Cees Loggen