Weblog: Netwerken in Europa voor droge voeten

(24 maart 2017)

Dat water zo belangrijk is, daar is ook Brussel zich van bewust. Water is en blijft van levensbelang voor heel Europa. Zeker ook voor Noord-Holland dat bijvoorbeeld grotendeels onder zeeniveau ligt en aan 3 kanten is ingesloten door water.

Het Europees Comité van de Regio’s keurde niet voor niets onlangs unaniem het advies ‘Een doeltreffend waterbeheersysteem: een benadering van innovatieve oplossingen’ goed. Ik ben rapporteur van dit advies, een rol die mij gezien mijn portefeuilles ‘Europa’ en ‘Water’ op het lijf geschreven is. Al eerder schreef ik een weblog over mijn rapporteurschap.

Waterinnovatie is van groot belang, schrijf ik in het rapport. Door de klimaatverandering stijgt bijvoorbeeld de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom zeker zo belangrijk als de bedreigingen van de klimaatverandering voor het milieu. Door de onvoorspelbaarheid van de klimaatverandering kunnen we niet meer terugvallen op de blauwdrukken voor toekomstscenario’s zoals we tot op heden gewend waren. Dit vraagt om een andere manier van beleid maken. Adaptief beleid, zoals ik dat noem. Het Europese waterbeleid moet niet minder ambitieus, maar wel flexibeler worden. Zodat we snel de juiste maatregelen toegesneden op een bepaalde regio kunnen nemen. Maatwerk is het toverwoord.

Dat het advies nu is goedgekeurd, betekent niet dat mijn werk erop zit. Het is belangrijk om er actief mee bezig te blijven en onze boodschap uit te blijven dragen. Het advies is abstract, dus ik moet het blijven uitleggen aan Europese instellingen maar ook aan de Nederlandse stakeholders.

Herziening richtlijnen en maatregelen

De Europese Commissie heeft de herziening van diverse richtlijnen en maatregelen op het gebied van water op de agenda staan. Zo wordt in 2019 de Kaderrichtlijn Water geëvalueerd, in 2018 wordt de Drinkwaterrichtlijn herzien en staat dit jaar de herziening van de Richtlijn stedelijk afvalwater op het programma. Zodra de Europese Commissie met deze richtlijnen aan de slag gaat, zal ik dat op de voet volgen. Bijvoorbeeld door naar discussiebijeenkomsten te gaan om ons geluid te laten horen.

Tijdens de evaluatie van de richtlijnen zal de Europese Commissie het advies als bron raadplegen. De Commissie vindt het belangrijk hoe de regio’s van de lidstaten over bepaalde zaken denken. Zij zijn namelijk vaak de uitvoerende partij van richtlijnen en wetten.

Op de kaart gezet

Mijn doel was vanaf het begin dat ik werk wilde maken van mijn Europa-portefeuille. Dat bereik je alleen als je je gezicht in Brussel laat zien en actief netwerkt. Het is fijn dat ik de mogelijkheid heb gekregen om als rapporteur een advies te schrijven over een onderwerp waar ik al goed in thuis ben. Daardoor hebben we Noord-Holland op het gebied van kennis over watermanagement goed op de kaart gezet. Als er een vraag is op het gebied van water in een Europese context, is de kans groot dat men weer bij ons aanklopt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat water hoog op de Europese agenda blijft staan.  En we in Noord-Holland droge voeten houden!

Uitgelicht

Portretfoto Cees Loggen