Weblog: Oostelijke Vechtplassen, nu het moment pakken

(27 januari 2017)

Het gebied de Oostelijke Vechtplassen kampt al jarenlang met een aantal hardnekkige opgaven: een slechte waterkwaliteit, een groot baggerprobleem en afnemende animo voor de watersportsector en horeca. Iedereen in het gebied onderkent deze problemen en vindt dat er wat moet gebeuren. Alleen zijn er zo veel verschillende belangen, verantwoordelijkheden en juridische onduidelijkheden dat de problemen de afgelopen jaren alleen maar groter werden. En er dus letterlijk en figuurlijk werd aangemodderd.

Het Oostelijk Vechtplassengebied is een beschermd natuurgebied, maar ook een belangrijk recreatiegebied, met als centraal gedeelte de Loosdrechtse Plassen: een prachtige plek om met je bootje te zeilen of een wandeling te maken. Een echt vrijetijdslandschap dus. Waar jong en oud kan genieten van de prachtige omgeving, waar ondernemers hun boterham kunnen verdienen en waar tegelijkertijd de natuur wordt versterkt en ruimte wordt geboden aan kwetsbare soorten. Natuur versus economie is altijd lastig. Ik ben er van overtuigd dat we de verbinding tussen natuur en economie kunnen maken in de Oostelijke Vechtplassen. Maar dan moeten we de komende 10 jaar wel met z’n allen optrekken. Laten we dan nu het momentum grijpen.

Gebiedsakkoord

Ik wil niet langer aanmodderen met de Loosdrechtse Plassen en daarom maak ik mij er hard voor om dit jaar te komen tot een gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. En het gewoon gaan doen. Samen! Een akkoord waarmee alle partijen – provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten, water- en plassenschap, natuurorganisaties, maar ook ondernemers en bewoners – er voor zorgen dat de Plassen ook voor de toekomst aantrekkelijk blijven. En daarmee ook de gedeelde financiële verantwoordelijkheid willen dragen.

Afgelopen tijd is er al veel geïnvesteerd in de voorbereiding van dit akkoord. Dit gebeurt op een bijzondere manier: iedereen in het gebied werkt actief mee om oplossingen te vinden voor de verschillende problemen. En het mooie vind ik dat wat aanvankelijk problemen lijken, uiteindelijk juist oplossingen blijken te zijn. Zo kan de bagger gebruikt worden om speciale nieuwe eilanden aan te leggen. Die weer ruimte bieden aan natuur en recreatie. En zorgt het verbeteren van de waterkwaliteit niet alleen voor een beter ecologisch evenwicht, maar is het ook een stuk aantrekkelijker om er in de zomer een duik in te nemen.

Loosdrechtse Plassen

Internationale bestemming

Daarnaast willen we het toerisme in het gebied naar een hoger plan trekken. Loosdrecht kan met niet al te veel aanpassingen uitgroeien tot een gewilde bestemming van internationale gasten, die een weekje aan het water combineren met een dagtochtje naar Amsterdam of Utrecht. Hierbij moeten we goed nadenken over de bereikbaarheid van het gebied, met goede overstappunten voor auto en ov, waarbij je vervolgens fietsend, wandelen of varend het gebied verder kan verkennen.

Al met al voorzie ik voor dit bijzondere gebied een grondige opknapbeurt. Waarbij alle verschillende partijen er samen hun schouders onderzetten. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten van deze unieke werkwijze. En hoop over 10 jaar door een prachtig vernieuwd landschap te kunnen varen.

Uitgelicht

Portretfoto Cees Loggen