Weblog: Waterveiligheid: Bring in the Dutch!

(26 februari 2016)

De provincie Noord-Holland was op 18 en 19 februari gastheer voor twee bijeenkomsten van de Conference of Peripheral Martime Regions (CPMR).

In dit Europese netwerk zijn 160 maritieme regio’s uit 25 landen met elkaar verenigd. De CPMR bestaat al meer dan veertig jaar. CPMR wordt door de Europese Commissie regelmatig om advies en informatie gevraagd. Alle Nederlandse kustprovincies zijn lid van CPMR, omdat dit lidmaatschap een goeie ingang is voor het beïnvloeden van Europees beleid op het gebied van onder meer transport over zee, maritiem en kustbeleid en regionaal beleid.

Als gedeputeerde Water en Europa kreeg ik de kans aan dit internationale gezelschap te vertellen hoe wij het waterbeheer in Noord-Holland geregeld hebben. Want ook al zijn onze dijken over de hele wereld bekend, dat is lang niet onze enige verdediging tegen het water. En Nederland is duidelijk niet de enige Europese Delta die voor de opgave staat om het land, droog en bewoonbaar te houden. Ik heb uitgelegd hoe de waterveiligheidsopgave in dit land geregeld is en hoe ons land, dat onder zeewaterniveau ligt, voor nu en in de toekomst veilig is gesteld. 

Tijdens de CPMR-bijeenkomst toonden we een film waarin de aanwezigen werden meegenomen naar ons prachtige en laagliggende polderlandschap en werd uitgelegd dat wij in Nederland traditioneel onze kusten en dijken versterken. Want dat is wat we in Nederland en dus ook in Noord-Holland doen: we zorgen dat onze kustversterkingen in topconditie zijn. Hier waren we eeuwen terug al de beste in en nog altijd wordt onze kennis op dit vlak wereldwijd geroemd. Met de modernste technieken houden we in de gaten waar we moeten ingrijpen en waar onderhoud noodzakelijk is. We hebben oog voor de waterveiligheid, maar we proberen daarnaast met de versterkingen ook het gebied een extra impuls te geven voor natuur en recreatie, met respect voor de aanwezig cultuurhistorische waarde.

Bekijk Cees Loggen in de film Waterveiligheid in Noord-Holland

Ook werken we aan het minder kwetsbaar maken van het achterland tegen overstromingen. Alhoewel we één van de veiligste delta’s van de wereld zijn, is de kans op een overstroming nooit uit te sluiten. We zoeken gericht naar mogelijkheden om kwetsbare voorzieningen zoals elektriciteitscentrales en ziekenhuizen zo te bouwen dat ze blijven functioneren bij een overstroming. In Noord-Holland staan we nog aan het begin van deze opgave en werken nauw samen met waterschappen en gemeenten om deze mooie en rijke provincie zo robuust mogelijk in te richten zodat we in de toekomst minder kwetsbaar zijn als het gebied overstroomd.

Ten slotte hoort bij de waterveiligheidsbenadering ook de calamiteitenorganisatie. Want als het mis gaat, is onze zorg dat er zo min mogelijk slachtoffers vallen. Samen met waterschappen, gemeenten en vooral de veiligheidsregio, maken we protocollen en oefenen we noodsituaties.

Bij de conferentie werd duidelijk dat waterveiligheid en klimaatsverandering hoog op de agenda van de Europese regio’s staat en dat we allemaal naar mogelijkheden zoeken om ons op de toekomst voor te bereiden. Het is een onderwerp dat voor iédereen even belangrijk is en nóoit mag worden onderschat. Ik weet zeker dat de conferentie heeft bijgedragen aan kennisuitwisseling en het gezamenlijk blijven agenderen van de waterveiligheid van onze Europese Maritieme kusten.

Want ook al leven we hier in een van de veiligste delta’s van de wereld: het risico op een overstroming is nooit nul!

Cees Loggen
26 februari 2016

Uitgelicht

Portretfoto Cees Loggen