Weblog: veiligheid, vrijheid en voorspoed dankzij Europa

(26 mei 2017)

De discussie over Europa wordt in Nederland nogal oppervlakkig gevoerd. Dan gaat het meestal over de vraag of Nederland als nettobetaler, voor de ruwweg 4 miljard die het per jaar meer betaalt dan ontvangt, voldoende terugkrijgt.

Laat ik die balans hier eens opmaken. Europa biedt ons allereerst toegang tot de grootste handelsmarkt ter wereld: de Europese Unie. Daar handelen wij mee, daarheen gaat het merendeel van onze investeringen. Dat creëert een enorm aantal banen.

Misschien nog wel belangrijker is dat Europa ons al bijna 70 jaar vrede op dit continent heeft gebracht. Dat is de langste aaneengesloten periode van vrede die we hier ooit hebben gekend. En dat los van het feit dat we ook nog een geweldig toekomstperspectief hebben.

Een Europa dat verder integreert, de onderlinge samenwerking verstevigt en goede handelsovereenkomsten sluit, daar hebben we alleen maar profijt van.

Geen weg terug

Immense uitdagingen als het klimaatvraagstuk en de energietransitie kunnen we op dit continent alleen in Europees verband zinvol aanpakken. We kunnen ons de weg terug ook niet permitteren als je kijkt naar andere vraagstukken waar Europa zich voor gesteld ziet, in een wereld die instabieler is geworden. Met aan de oostgrens van de Unie een nieuwe Russische ‘tsaar’ aan het hoofd van een autoritair regime dat er niet voor terugdeinst om zich in interne, binnenlandse conflicten van grensstaten te mengen. Met Turkije gaat het dezelfde kant op. In het westen is het Engeland dat zich, buitengewoon onverstandig, met de Brexit losweekt van de Unie; Amerika vaart een vrij solistische koers. Ook aan de zuidgrens heeft Europa een probleem: talloze migranten wagen de oversteek voor een kansloze aanvraag voor een verblijfsstatus. Dat probleem kunnen we alleen maar oplossen met gezamenlijk Europees beleid.

Europese familie

Voor die 4 miljard per jaar hebben we al bijna 70 jaar voorspoed, vrijheid en veiligheid. We moeten ons kortom veel meer focussen op wat de Europese Unie ons aan voordeel heeft gebracht. Daar staat het alternatief van een instabiel Europa tegenover. Als we het als ‘gezamenlijke Europese familie’ niet altijd eens worden met elkaar, hoe zal het dan gaan als de gezamenlijke band er niet meer is? Ik denk dat er niet veel fantasie voor nodig is om je daar een voorstelling van te maken.

Als je dit alles afweegt, is er maar één weg die je met Europa kunt gaan en dat is voorwaarts. En of dat nu het Europa van de 2 snelheden is, een federaal Europa of nóg iets anders, laat ik maar even in het midden. Maar in ieder geval niet terug naar een Europa van afzonderlijke staten die eigenlijk niet meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze op hetzelfde continent liggen.

Als coördinerend portefeuillehouder Europa van de provincie Noord-Holland zou ik de partijen die in Den Haag onderhandelen willen oproepen om te komen met een goede Europese paragraaf in het regeerakkoord. Waarin de overwegingen die ik hier genoemd heb een plek krijgen. En waarin Europa niet alleen als kostenpost wordt gezien, maar veel meer als een investering in onze gezamenlijke toekomst.

Cees Loggen
26 mei 2017

Uitgelicht

Portretfoto Cees Loggen