Weblog: Geothermie in de glastuinbouw

(09 juni 2017)

Een sappige tomaat, een lekkere paprika, een mooie boom, plant of bos bloemen in je tuin of huiskamer. Allemaal producten die met zorg geteeld worden in de warmte van Nederlandse kassen.

Als we het hebben over de Nederlandse Glastuinbouw dan hebben we het over een bedrijfstak met een omzet van ongeveer € 7 miljard. Tienduizenden banen, een enorme exportwaarde en een sector waarin innovatie belangrijk is. Planten hebben warmte, water en CO2 nodig om te groeien. Daar kun je een enorme verduurzamingsslag in maken.
 
Zo zijn er in Noord-Holland momenteel veel bedrijven bezig met geothermie in combinatie met warmte-koude opslag en de aanvoer van CO2 uit de industrie. Bij geothermie wordt de natuurlijke warmte van diepgelegen aardlagen aangeboord. Dat gaat om enorme investeringen en dus een groot bedrijfsrisico. Want als een geothermieboring mislukt heb je echt een (financieel) probleem. Uiteraard zijn dit projecten die door de ondernemers worden betaald, maar soms hebben ze een duwtje in de rug nodig van de overheid.

Geothermie
 
Welk kabinet er ook gaat komen, 'duurzaamheid' zal een prominente rol gaan spelen. Momenteel ben ik bezig om vanuit de Greenports een landelijk platform Geothermie op te zetten. Het doel is inzicht te krijgen in de plannen die er zijn om in geothermie te investeren. Stel dat er 30 bedrijven zijn die plannen hebben. Dan kan de overheid, om de kans van slagen te vergroten, faciliteren in het bodemonderzoek. Als die 30 bedrijven vanuit een gezamenlijk fonds investeren, dan heb je zelfs bij 3 mislukte boringen op basis van die 27 andere boringen nog een ronde business case.
 
De komende maanden ga ik alle Greenports af en hoop ik een groot aantal geothermieplannen te kunnen inventariseren. Het enige dat het Rijk dan nog hoeft te doen is een garantstelling afgeven, die nooit geïnd zal worden. Zo behouden we een belangrijke economische pijler voor de BV Nederland én zetten we grote stappen in het Parijs-akkoord.

Jaap Bond
9 juni 2017

Uitgelicht

Portretfoto Jaap Bond