Weblog: Niet iedere grasspriet is natuur

(06 december 2018)

Deze week werd ik onaangenaam getroffen door een kop in het Nederlands Dagblad. Daarin suggereert Marc van den Tweel van Natuurmonumenten dat groen te makkelijk wordt opgeofferd.

Gelukkig werd het bericht in De Volkskrant van vanmorgen enigszins genuanceerd. Want niet iedere grasspriet is waardevolle natuur en grote maatschappelijke opgaven los je niet op door met de ruggen naar elkaar toe te staan.
 
Ik begrijp best dat wat in het Nederlands Dagblad staat overeenkomt met wat de achterban van Natuurmonumenten denkt, maar het klopt van gewoon niet. Ten eerste worden de begrippen ‘groen’ en ‘beschermde natuur’ door elkaar gebruikt. Niet iedere grasspriet is beschermde natuur! Ten tweede liggen er enorme maatschappelijke opgaven die allemaal ruimte vragen: de verduurzaming van de energievoorziening om er maar eens één te noemen. Maar ook de bevolkingsgroei waardoor meer woonruimte maar ook meer voedselproductie noodzakelijk is. En dat terwijl door klimaatverandering er vaker sprake is van veel te weinig of veel te veel water.
 
En iedereen kijkt daarbij, terecht overigens, naar de overheid. Maar dit zijn opgaven die niemand alleen kan oplossen. Hiervoor is verregaande samenwerking nodig en ja, daar hoort hier en daar een offer bij.

De provincie Noord-Holland vindt groen ook enorm belangrijk. In ons beleid is duidelijk opgenomen dat de openheid van het karakteristieke Noord-Hollandse landschap bewaard moet blijven. Overigens wordt dat landschap voor meer dan 60% door boerenbedrijven bepaald. En alhoewel Noord-Hollandse boeren steeds vaker en steeds beter in harmonie met de natuur uw voedsel produceren, is ook hier geen sprake van beschermde natuur.
Groen is belangrijk, maar energietransitie, betaalbaar wonen en voedselproductie zijn voor ons minstens zo belangrijk. Volgens mij zijn die zelfs voorwaardelijk om het groen én de natuur die wij hebben, voor de lange termijn te bewaren. Bij zulke grote opgaven helpt het niet wanneer iedereen alleen van uit zijn eigen deelbelang denkt!
 
Ik wil daarom de leden van Natuurmonumenten, en ook alle andere inwoners en ondernemers van Noord-Holland, laten weten: De provincie en uw gemeente zijn echt zuinig op het groen. Beschermde natuur zoals bijvoorbeeld het Nationale Park Zuid-Kennemerland en de Duinen van Texel, zijn uitstekend wettelijk beschermd, daar mag echt niet zomaar iets veranderen. Onze boeren werken steeds natuurlijker en planten steeds vaker bloeiende planten in de akkerranden om de biodiversiteit te versterken. En dat gebeurt tegenwoordig ook steeds vaker bij bedrijven en in de bermen.
Daarnaast zijn heel veel (agrarische) ondernemers bezig met het bedenken en toepassen van slimme oplossingen om met minder grondstoffen meer te doen op beperkte ruimte. Door dergelijke initiatieven met subsidie te ondersteunen werkt de provincie aan oplossingen voor de lange termijn. Dus als we een keer wat ruimte nodig hebben, voor een betaalbare woning, een windmolen of een zonnepanelenpark vragen we een kritische blik, maar ook een beetje begrip.

 

 

Uitgelicht

Jaap Bond natuur