Weblog: Van cacao naar 3D-printing

(07 april 2017)

Bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem is één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland, met iconen als Droste, Figee en MSD. Aan het begin van deze eeuw was dit bedrijventerrein er niet best aan toe.

Zoals vroeger gebruikelijk was verpauperden oude gebouwen en in plaats van de boel op te knappen werd er nieuw bijgebouwd. Met behulp van onder andere een provinciale subsidie in het kader van Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB), en in goede samenwerking met de gemeente Haarlem, is er toen een impuls gegeven aan dit bedrijventerrein. Mét resultaat, de Waarderpolder is in 2009 uitgeroepen tot beste geherstructureerde bedrijventerrein van Nederland. Ook in de jaren daarna heeft de provincie, wederom in goed overleg met de gemeente Haarlem, via de HIRB-subsidie bijgedragen aan een aantrekkelijke Waarderpolder, waar ook de nieuwste generatie ondernemers, die van de smart industry, zich thuis voelen.

Field Lab

Een jaar of 7, 8 geleden zagen we de eerste ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing. Een groep ondernemers die zich daarmee bezig houdt, besloot zich onder de naam 3D-Makerszone te vestigen in de Waarderpolder. Daar ben ik tot op de dag van vandaag ontzettend blij mee want de 3D-Makerszone heeft inmiddels de status van "Field Lab" gekregen van het Ministerie van Economische Zaken. Dat is een mooie waardering voor de ondernemers die zich hier bezig houden met nieuwe technologieën als 3D-printing, robotica, internet of things en big data. Ik ben blij dat deze plek, waar het bedrijfsleven terecht kan voor concrete toepassingen van deze nieuwe technologieën, zich in Noord-Holland bevindt.

Als je vandaag de dag op dit deel van de Waarderpolder loopt, zie je een bruisende omgeving met grote en kleinere bedrijven die prima met elkaar samenwerken. De erkenning vanuit het Ministerie is niet vrijblijvend. Op het gebied van kennis en innovatie wordt er in de komende jaren veel verwacht van dit 3D Field Lab. Ga er maar eens kijken, dan begrijp je dat ik er alle vertrouwen in heb dat dat gaat lukken.

Maak Haarlem
Foto: MAAKHaarlem

Deze weblog verscheen eerder als column op WIJNoord-Holland.

Uitgelicht

Portretfoto Jaap Bond