Weblog: Waarom nóg een helihaven in Eemshaven?

(01 april 2016)

Werk liever samen met Den Helder Airport! Die oproep doe ik aan de directie van Seaport Eemshaven én aan de provinciebestuurders van Groningen.

Vanwaar deze oproep? Enkele weken geleden werd bekend dat Seaport Eemshaven plannen heeft voor de aanleg van een helihaven. En dat de provincie Groningen die plannen ondersteunt. Wie de situatie in Noord-Holland rondom de helihaven in Den Helder kent, zal het met me eens zijn dat dat vreemd te noemen is. Op 7 minuten vliegafstand van de Eemshaven ligt, net ten zuiden van Den Helder, een kant-en-klare helihaven met alle faciliteiten. De situatie wordt nog vreemder als ik u vertel dat de directie van Den Helder Airport, de gemeente Den Helder, het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Marine en de provincie Noord-Holland al zes jaar bezig zijn om deze helihaven te behouden en daar miljoenen aan belastinggeld in hebben gestopt.

Een terechte investering, want de unieke combinatie van een luchthaven én een zeehaven is cruciaal voor de economische kansen in de Kop van Noord-Holland. Zeker omdat het hier een haven betreft waarin, naast onze Koninklijke Marine, ook vele bedrijven actief zijn in de offshore-industrie, voor olie, gas én wind. Toen deze helihaven een aantal jaren geleden door bezuinigingen bij Defensie met sluiting werd bedreigd, heeft de provincie er alles aan gedaan om deze helihaven te behouden. Dat is gelukt met veel overheidsgeld, waaronder 5,5 miljoen euro van de provincie Noord-Holland. Nu de economie weer aantrekt, wordt duidelijk dat de markt voor commerciële vluchten op zijn best stabiliseert. Dat biedt voldoende mogelijkheden voor Den Helder Airport om te komen tot een positieve exploitatie, maar niet voor twee helihavens op zo’n korte afstand.

Ik heb natuurlijk gelijk contact gezocht met mijn collega-gedeputeerde in Groningen, Nienke Homan. Zij vertelde dat de provincie Groningen het initiatief van Seaport Eemshaven steunt door te faciliteren in de onderzoeken en vergunningen die nodig zijn voor een dergelijke helihaven. Gedeputeerde Homan benadrukte dat het om een privaat initiatief gaat waar geen cent overheidsgeld in gaat zitten. Alsof er via Seaport Eemshaven geen belastinggeld naar dit project stroomt. Toen ik hiernaar vroeg, had ze geen antwoord.

Onbegrijpelijk dat de provincie Groningen en Seaport Eemshaven plannen maken voor een helihaven, terwijl zij zich blijkbaar niet hebben verdiept in de markt. Eén gesprek met Den Helder Airport had duidelijk gemaakt dat er simpelweg onvoldoende vraag is voor twee helihavens. Als de Groningse plannen doorgaan, is de gedane investering in Den Helder Airport weggegooid belastinggeld.

Daarom zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze Groningse helihaven er niet komt! In contacten met de Ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Defensie is dit al besproken en ook de Tweede Kamer is ingelicht. Wij zullen binnenkort ook formeel bezwaar maken bij de provincie Groningen en eventueel een kort geding starten om een voorlopige voorziening te krijgen van de rechter om deze historische fout te voorkomen.

In de tussentijd geldt nog steeds mijn verzoek met elkaar in gesprek te gaan om te verkennen waar Den Helder en Eemshaven kunnen samenwerken. Een samenwerking waarvan beide plaatsen kunnen profiteren, in plaats van elkaar te beconcurreren.

Jaap Bond
1 april 2016

Uitgelicht

Portretfoto Jaap Bond