Weblog Jack van der Hoek

 • Weblog: Niet omdat het kan, maar omdat het moet

  (10 oktober 2018)

  Weblog: Ruimte gevraagd Vandaag is de Dag van de Duurzaamheid. Een breed begrip.

 • Weblog: Maak de weg vrij voor circulaire koplopers

  (24 mei 2018)

  Weblog: Ruimte gevraagd Noord-Holland zet alle zeilen bij om de omslag naar een circulaire economie zo snel mogelijk te maken.

 • Weblog: Noord-Holland haalt taakstelling ondanks tegenwind

  (23 februari 2018)

  Weblog: Ruimte gevraagd De provincie Noord-Holland heeft als een van de eerste provincies in Nederland de met het Rijk en de andere provincies afgesproken taakstelling voor wind op land gehaald.

 • Weblog: Samen aan de slag met herindelingsontwerpen Gooi en Vechtstreek

  (16 februari 2018)

  Weblog: Samen aan de slag met herindelingsontwerpen Gooi en Vechtstreek Gedeputeerde Staten (GS) besloten in november 2017 de herindeling van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek voort te zetten volgens het besluit van februari 2017. Zoals verwacht riep dit de nodige reacties op, zowel instemmend als afwijzend. Maar uit het merendeel van de reacties bleek vooral het besef dat er in de regio iets moet gebeuren.

 • Weblog: Duurzame warmtevoorziening? Zet inwoner centraal!

  (16 november 2017)

  Mediafoto weblogs Jack van der Hoek Steeds meer bedrijven en overheden zijn bezig met het realiseren van duurzame warmtevoorziening. Dat is goed te zien aan de toenemende belangstelling voor het Nationale Warmtecongres.

 • Weblog: Inwoners verdienen een sterke gemeente

  (03 november 2017)

  Mediafoto weblogs Jack van der Hoek In de afgelopen 9 maanden, sinds de start van de herindelingsprocedure in de Gooi- & Vechtgemeenten heeft de provincie, onder andere in de ‘open overlegfase’ die de wet als eerste fase voor gemeentelijke herindeling voorschrijft, met alle partijen overlegd.

 • Weblog: S.O.S.: Onze schepen vergaan twee keer!

  (14 juli 2017)

  Weblog: S.O.S.: Onze schepen vergaan twee keer! Onderwaterarcheologie….tot mijn aantreden vorig jaar februari wist ik er weinig van. Inmiddels weet ik dat onderwaterarcheologie ons veel leert over onze geschiedenis. Ik heb een groot aantal prachtige voorwerpen gezien die afkomstig zijn uit het Palmhoutwrak, een schip dat nu nog op de bodem van de Waddenzee ligt. De deels vrijgespoelde lading heeft, na 400 jaar onder water gelegen te hebben, onder andere de inmiddels wereldberoemde jurk en een kostbare kaftan opgeleverd. Deze en vele andere stukken worden nu onderzocht, beschreven en geconserveerd en hopelijk is het mogelijk ze uiteindelijk ook permanent tentoon te stellen.

 • Weblog: Ruimte gevraagd

  (14 april 2017)

  Weblog: Ruimte gevraagd Begin 2017 zijn Gedeputeerde Staten begonnen met een zogenaamde Arhi-procedure (Wet algemene regels herindeling), om te komen tot maximaal 3 gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Dat besluit heeft tot veel discussie en emotie geleid in de regio. Daar heb ik begrip voor, maar tegelijkertijd is het besluit in het belang van de regio genomen.

 • Weblog: #DtourdeProvence, mijn duurzaamheidstour langs gemeenten

  (17 februari 2017)

  Weblog: #DtourdeProvence, mijn duurzaamheidstour langs gemeentes Ik ben nu een jaar gedeputeerde voor onder andere Duurzaamheid, Energie en Circulaire Economie. In dat jaar heb ik veel gemeenten, congressen en symposia bezocht. Wat mij steeds opviel was dat het voor veel (kleinere) gemeenten nog niet helemaal duidelijk is wat het beleid van de provincie is op duurzaamheid, welke (financiële) regelingen er zijn om duurzaamheid te bevorderen, wat de ruimte is voor eigen regelgeving en de (proef)projecten waarin wij participeren of die wij ondersteunen. 

 • Weblog: 4 minuten korter levert echt iets op!

  (18 november 2016)

  Weblog 4 minuten korter levert echt iets op Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 vond ook de kinderklimaattop plaats onder leiding van prinses Laurentien. Ik was aanwezig bij een van de sessies. Daar ging het gesprek met de kinderen onder andere over gedragsverandering en de bijdragen die je persoonlijk kan leveren aan een beter klimaat.

 • Weblog: Meer “wind op land” in Noord-Holland

  (30 september 2016)

  Weblog Meer “wind op land” in Noord-Holland Er komen windturbines bij in Noord-Holland! Voor 6 windparken is de procedure richting de vergunningverlening gestart.

 • Weblog: Plug ons erfgoed met HollandCall!

  (15 juli 2016)

  Weblog Plug ons erfgoed met HollandCall Nog een kleine twee weken en dan heb ik vakantie. Even los van alledaagse druk, mails, appjes, en afspraken. Tijd voor mijzelf en mijn gezin.

 • Weblog: (Nieuwe) energie

  (03 juni 2016)

  Weblog (Nieuwe) energie Bijna vier maanden alweer mag ik als gedeputeerde voor u en onze mooie provincie werken. De inwerktijd is nu voorbij en dat merk ik ook in de dagelijkse routine.

 • Weblog: Overstappen

  (25 maart 2016)

  Weblog Overstappen Het is inmiddels enkele weken geleden dat ik de overstap maakte van gemeente Haarlem naar de provincie Noord-Holland. En niet alleen dat, ik mocht aan de slag met voor mij -veelal- volledig nieuwe portefeuilles. Interessante portefeuilles waarover op onderdelen het nodige te doen was en is.

Uitgelicht

Portretfoto Jack van der Hoek