Weblog: Duurzame warmtevoorziening? Zet inwoner centraal!

Steeds meer bedrijven en overheden zijn bezig met het realiseren van duurzame warmtevoorziening. Dat is goed te zien aan de toenemende belangstelling voor het Nationale Warmtecongres.

Op donderdag 16 november ontvang ik in Haarlem namens de provincie Noord-Holland ruim 300 mensen op het Nationaal Warmtecongres 2017. Het warmtecongres is bedoeld om kennis uit te wisselen, met elkaar te discussiëren en plannen te maken. Dat is nuttig en goed, maar onze echte opdracht ligt buiten, bij de mensen die níet op het congres zijn!

Tijdens het congres hoeven wij elkaar niet meer te overtuigen: het moet en kán anders met onze warmtevoorziening. Waar men nog niet zo overtuigd is, dáár moeten we nog volop aan de slag!

Ik hoor, bij wijze van spreken, op de verjaardagen nog nauwelijks verhalen waaruit blijkt dat het voor ons en onze kinderen vanaf nu echt anders moet. Zolang er nog schoon water uit de kraan komt, het licht en de verwarming aan gaan als je op de knop drukt en je gewoon kunt tanken, is er bij veel mensen nog weinig tot geen gevoel voor urgentie. Daar ligt een opdracht voor ons allen: Ga met wijken aan de slag en maak ze aardgasvrij. Investeer in de communicatie met inwoners. Verleid en ondersteun ze om zelf in actie te komen. Daarmee vergroot je de vraag naar duurzame energie. Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland biedt in onze provincie praktische ondersteuning. Schroom niet om daar gebruik van te maken!

Er wordt hard gewerkt aan de omslag naar duurzame warmte. De praktijk is echter weerbarstig. Daar kunnen en moeten we samen iets aan doen! Ik zie bijvoorbeeld dat bepaalde kaders en wet- en regelgeving nog te vaak een belemmering zijn. De provincie zet zich in om die knelpunten op te lossen door ze onder andere te agenderen bij het Rijk. Ik geloof dat overheden, bedrijven en inwoners de omslag echt mogelijk kunnen maken. 

De provincie Noord-Holland zet zich in voor een gebouwde omgeving die in 2035 grotendeels aardgasloos en in 2050 aardgasvrij is. Om dat te realiseren kijken we naar veel alternatieven. Zo werken we bijvoorbeeld met 32 partijen aan het programma MRA Warmte Koude. We willen gezamenlijk komen tot een robuust warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam dat voldoet aan een warmtebehoefte die gelijk staat aan 500.000 woningen.

Er zijn al mooie voorbeelden in Noord-Holland: Van de afvalcentrale AEB gaat er al warm water naar westelijk Amsterdam en straks ook naar Amsterdam Noord. Vanuit de Diemer Centrale lopen er warmteleidingen naar oostelijk Amsterdam, Almere en Amstelveen. Er zijn in Noord-Holland ook nog veel warmtebronnen waarvan de warmte niet wordt hergebruikt, zoals die van Tata Steel in IJmuiden en de industrie in Zaandam. We gaan uiteraard door om ook daar een oplossing voor te vinden. 

Als je bedenkt dat in theorie alle Nederlandse huishoudens verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte die nu in de lucht of in het water wordt geloosd, dan kun je er niet omheen: het benutten van restwarmte biedt enorme mogelijkheden!

Jack van der Hoek, 16 november 2017

Uitgelicht

Portretfoto Jack van der Hoek