Weblog: #DtourdeProvence, mijn duurzaamheidstour langs gemeenten

Ik ben nu een jaar gedeputeerde voor onder andere Duurzaamheid, Energie en Circulaire Economie. In dat jaar heb ik veel gemeenten, congressen en symposia bezocht. Wat mij steeds opviel was dat het voor veel (kleinere) gemeenten nog niet helemaal duidelijk is wat het beleid van de provincie is op duurzaamheid, welke (financiële) regelingen er zijn om duurzaamheid te bevorderen, wat de ruimte is voor eigen regelgeving en de (proef)projecten waarin wij participeren of die wij ondersteunen. 

Daar komt bij dat ik ook niet altijd precies weet waar de gemeenten, vaak al op hele praktische wijze, mee bezig zijn. En dat is een gemiste kans, want elkaar persoonlijk kennen, weten en leren van elkaars plannen, maakt dat we slagvaardiger aan gang kunnen met duurzaamheid. Of het nu gaat om energietransitie, circulaire economie, of een ander aspect van de verduurzaming van onze leefwereld, we staan voor dezelfde opdracht. 

Op de koffie

Naar aanleiding van bovenstaande heb ik besloten niet af te wachten maar actief 'te halen'. Dat betekent in de praktijk dat ik bij alle wethouders Duurzaamheid in de Noord-Hollandse gemeenten op de koffie ga. Om van hen te horen waar ze mee bezig zijn, om te vertellen wat wij doen, om vragen en obstakels te bespreken, en kansen te verkennen voor bijvoorbeeld een (al dan niet gezamenlijke) lobby richting Rijk en de Europese Unie.

Een duurzaamheidstour door de provincie dus, die ik #DtourdeProvence heb genoemd. Onder die hashtag zal ik ook regelmatig een tweet versturen die laat zien waar ik ben geweest en welke aansprekende voorbeelden ik ben tegengekomen.

Wat ik in ieder geval meebreng tijdens mijn bezoeken zijn de studies die CE Delft maakt per regio. De studie brengt voor alle gemeenten in Noord-Holland de mogelijkheden in beeld om hun wijken van alternatieve warmte te voorzien. Aardgasloos is de onontkomelijke toekomst en CE Delft brengt tot op wijkniveau in kaart hoe het mogelijk anders kan. Zijn er mogelijkheden om de warmtevoorziening te regelen door middel van elektriciteit, restwarmte of geothermie?

Warmte-koude

De provincie biedt dit rapport aan als hulpmiddel om wethouders te helpen zich voor te bereiden op die aardgasloze toekomst. De provincie stelt zelf ook een provinciaal Warmteplan op, waar de informatie voor benut wordt.

De tour is nog maar net gestart, maar ik heb al veel mooie voorbeelden van duurzaamheid gezien, zoals het nieuwbouwproject Louis Davidscarré in het hart van Zandvoort en het gemeentehuis van Bloemendaal waar voor de verwarming van de gebouwen gebruik wordt gemaakt van een warmte-koude opslagsysteem. Veel gemeenten geven zelf het goede voorbeeld en hebben zonnepanelen op de daken van diverse gemeentehuizen gelegd, al dan niet in combinatie met een sedum bedekking en een bijenkast. 

MKB-innovatiefondsen

Mijn ervaring tot nu toe is dat de wethouders het een goed initiatief vinden, en dat vind ik ook. Het zijn prettige gesprekken die over de volle breedte inzicht geven in waar wij samen mee bezig zijn en in de vragen die er leven. Bijvoorbeeld over de criteria om gebruik te kunnen maken van de twee MKB- innovatiefondsen die aan het eind van dit jaar worden opengesteld. Met die vragen kan ik dan weer aan de gang. 

Ik verheug me op de bezoeken aan de overige gemeenten!

 

 

Uitgelicht