Weblog: Maak de weg vrij voor circulaire koplopers

(24 mei 2018)

Noord-Holland zet alle zeilen bij om de omslag naar een circulaire economie zo snel mogelijk te maken.

Dankzij de aanwezigheid van vooruitstrevende bedrijven, een sterke kenniseconomie en creatieve industrie van wereldniveau is onze provincie een van de koplopers in vergelijking met andere regio’s in de Europese Unie. Dat is een mooi resultaat, maar er moet tegelijkertijd nog veel gebeuren.

Gelukkig durven steeds meer ondernemers het aan om op een veel duurzamere manier om te gaan met grondstoffen, productieprocessen en afval. Ik hoor daarbij helaas nog te vaak dat bedrijven en start-ups tegen wetten en regels aanlopen waardoor het niet lukt om hun mogelijkheden om circulair te ondernemen optimaal te benutten. De bestaande wet- en regelgeving moét worden aangepast om de weg vrij te maken voor de circulaire koplopers.

Walvis

Afgelopen week ben ik naar Brussel afgereisd om onder andere met de Europese Commissie te praten over de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Twee Noord-Hollandse bedrijven zijn met mij mee gegaan: Closing the Loop en Excess Materials Exchange.

In de gesprekken die ik had met Ronald van Roeden, plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie en Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heb ik het succesverhaal van de twee bedrijven gedeeld en gesproken over de belemmeringen die zij tegenkomen.

Closing the Loop recyclet oude smartphones uit ontwikkelingslanden. Het bedrijf heeft al 2 miljoen telefoons gered van de stortplaats. Zo verminderen ze CO2-uitstoot en ze creëren inkomen voor mensen in ontwikkelingslanden. Waar zij voornamelijk tegenaan lopen is de vertaling van de Europese Unie van alle ‘Bazel-regels’. Hierdoor is het erg moeilijk om afval (zoals oude mobiele telefoons) te vervoeren vanuit ontwikkelingslanden naar een land binnen de Europese Unie. Nederland pleit voor zeer ruime normen voor einde afval producten en recycling.

Echter, andere landen zijn nog lang niet zo ver en dit maakt harmonisering op Europees niveau momenteel onmogelijk. Het tweede bedrijf, Excess Materials Exchange, maakt een digitaal gefaciliteerde marktplaats waar bedrijven overtollige materialen en producten kunnen uitwisselen. Zo versnellen zij de transitie naar een circulaire economie en veranderen zij afval in rijkdom. Ook dit bedrijf loopt tegen een aantal juridische en beleidsmatige belemmeringen aan, zowel op nationaal als Europees niveau.

Deze twee voorbeelden laten zien dat koplopers in de circulaire economie óók vooruit lopen op de huidige wet en regelgeving in de Europese Unie en daarom ook als eerste belemmeringen ervaren. Het bezoek aan Brussel heeft er nu al toe geleid dat Closing the Loop op korte termijn in gesprek gaat over de Bazel-regels. De Commissie heeft nu twee concrete praktijkvoorbeelden in handen die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid, wetten en regels waarin het stimuleren van de circulaire economie een prominentere rol zal spelen.

In februari 2019 organiseert de provincie Noord-Holland samen met andere overheden een bijeenkomst voor de vertegenwoordigers van de 27 EU landen. Dan staan praktijkvoorbeelden van obstakels én de oplossingen centraal.

Meldpunt belemmeringen circulair ondernemen

De provincie wil de beweging naar een circulaire economie zoveel mogelijk versnellen. De beste manier om die beweging in gang te zetten is: doen! De praktijk leert ons uiteindelijk wat werkt, wat niet en welke hindernissen uit de weg geruimd moeten worden. Om ondernemers daarbij te helpen heeft de provincie een meldpunt geopend voor circulaire ondernemers die belemmeringen in regels en procedures ondervinden. De provincie gaat met hen in gesprek en we gaan samen op zoek naar een oplossing. Grote én kleine ondernemingen kunnen hindernissen melden bij de provincie Noord-Holland.

Wij horen graag van u!

Jack van der Hoek
24 mei 2018

 

 

 

Uitgelicht

Portretfoto Jack van der Hoek