Weblog: (Nieuwe) energie

(03 juni 2016)

Bijna vier maanden alweer mag ik als gedeputeerde voor u en onze mooie provincie werken. De inwerktijd is nu voorbij en dat merk ik ook in de dagelijkse routine.

Er komen steeds minder onderwerpen op mijn tafel die voor mij nieuw zijn en alle afkortingen en organisaties waarmee we samenwerken klinken steeds meer bekend. De volle agenda, kennismakingen en werkbezoeken maken het werk behoorlijk intensief maar ik merk dat ik van mijn nieuwe functie ook nieuwe energie krijg. Wat hebben veel onderwerpen een boeiende inhoud! Ik denk bijvoorbeeld met plezier terug aan de werkbezoeken aan ECN, Zaanstad en Probiblio. Aan de rondleidingen in de Rembrandt Molen van Sloten en buitenplaats Berg en Vaart. Aan de onthulling van de vondsten uit de Waddenzee (de japon!) in Kaap Skil op Texel of de opening van de zonneweide in Bergen.

Ondertussen moet er ook 'gewoon' worden voortgegaan met lopende dossiers, de bekende 'rijdende trein'. Belangrijke stukken zoals de beleidsagenda Energietransitie en nieuwe kaders voor Cultuur moesten door Provinciale Staten behandeld en aangenomen worden. Daardoor deed ik ook mijn eerste ervaringen op met de Provinciale cultuur en stijl van vergaderen en het werken volgens het zogenaamde BOB-model (beeld-, oordeels- en besluitvorming). Met name de zogenaamde ‘benen op tafel’ sessie met de Staten, waarbij nog vrij en open kan worden gediscussieerd over de aanpak van een onderwerp, spreekt mij daarbij bijzonder aan.

Met de beleidsagenda Energietransitie geven we richting en inhoud aan de stappen die wij zetten op weg naar ‘klimaatneutraal in 2050’. Langs welke route willen we er komen en hoe bewaken we onderweg of we op de goede weg zijn? Daarover sprak ik met Provinciale Staten af om jaarlijks een Staat van de transitie te presenteren. Samen de balans opmaken om te zien hoe ver we al zijn en vooral ook wat er nog nodig is. Proberen daar ook realistisch meetbare prestaties in op te nemen die inzicht geven in de vraag: Waar gaat het goed en waar moeten we versnellen?

Maar vooral ook: Met wie? Want de provincie is geen ouderwetse macht die alles kan afdwingen en ook geen uitvoerder die alles zelf realiseert.

Wij willen bewustmaken, aanjagen, faciliteren, kennis bij elkaar brengen, ondersteunen. Opdat vooral anderen daardoor de energietransitie werkelijk in een stroomversnelling kunnen brengen. Die ‘anderen’ zijn er gelukkig steeds meer.

Indrukwekkend wat er alleen al aan innovaties en burgerinitiatief en -kracht op het gebied van duurzaamheid in de provincie plaats vindt!

Een goed voorbeeld daarvan zijn de zeventien initiatieven die zijn  aangemeld voor de realisatie van onze doelstelling Wind op Land. De komende weken zal blijken welke plannen echt kansrijk zijn om door te kunnen naar een volgende fase richting daadwerkelijke realisering. Een prachtige innovatie op het gebied van Circulaire Economie is het idee om strooizout te maken van bermgras. Het zou ontzettend mooi zijn als we dat groene strooizout kunnen inzetten voor onze eigen wegen.

We staan met de energietransitie gelukkig niet aan het begin, maar zijn ook nog lang niet aan het eind. Ik zet mijn energie graag in om de energietransitie weer een flinke slag verder te brengen. Samen met Provinciale Staten maar ook heel graag met u, alle partners in de provincie en daarbuiten. Graag zet ik de dialoog en samenwerking voort die, onder andere, heeft geleid tot de beleidsagenda Energietransitie.

Om de voortgang er in te houden, elkaar te blijven inspireren en van nieuwe energie te blijven voorzien!

Jack van der Hoek
3 juni 2016

Uitgelicht

Portretfoto Jack van der Hoek