Weblog: Overstappen

(25 maart 2016)

Het is inmiddels enkele weken geleden dat ik de overstap maakte van gemeente Haarlem naar de provincie Noord-Holland. En niet alleen dat, ik mocht aan de slag met voor mij -veelal- volledig nieuwe portefeuilles. Interessante portefeuilles waarover op onderdelen het nodige te doen was en is.

De eerste weken vallen niet tegen, integendeel. Ik merk dat de inhoud steeds beter 'landt' en dat ik overzicht krijg over reikwijdte, zwaarte en prioriteiten. Mijn 'hoofdportefeuilles' zijn Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur. Daaronder vallen veel specifieke onderwerpen die ik nu stap voor stap ontdek, met soms verrassende zoals bijvoorbeeld interbestuurlijk toezicht.

Ik mocht al twee mooie exposities openen in het Huis van Hilde en paviljoen Welgelegen (komt u vooral kijken!) en mijn eerste zogenoemde protocollaire taak vervullen als loco-commissaris. Zo neemt het werk me mee en krijg ik er, tezamen met veel inlezen, steeds meer vat op.

Kinderen knippen lintje door met Jack van der Hoek
 

'Mijn' eerste belangrijke nota over energietransitie is inmiddels door het college richting de Staten, net zoals de niet onbelangrijke tussenrapportage over Wind op Land. Een onderwerp waar ik inmiddels goed zicht op heb en waarbij ik de belangrijkste partijen langzamerhand leer kennen, inclusief hun zienswijzen over dit boeiende onderwerp. Samen met collega Joke Geldhof wordt ook stevig gewerkt aan de mogelijkheden om zonne-energie een reële kans te geven. Al was het alleen maar om te laten zien dat het onderwerp duurzaamheid veel meer is dan de nu soms wat verengde discussie over Wind op Land.

Wat mijn portefeuille Bestuur betreft hebben de bestuurlijke zaken in de Gooi- en Vechtstreek mij direct 'in het diepe' gegooid. Na een prettige eerste kennismaking met vele betrokken bestuurders zal eind april blijken of we met betrekking tot het gezamenlijke bestuurskrachtonderzoek een belangrijke stap kunnen maken. Allemaal buitengewoon boeiend.

Wat zeker bijdraagt aan mijn plezierige start is de welkome wijze waarop ik ontvangen ben door mijn collega's in Gedeputeerde Staten, door leden van Provinciale Staten en, niet te vergeten, de provinciemedewerkers. Op hen heb ik kunnen rekenen vanaf mijn eerste dag, en hoe! Geen moeite was of is te veel om mijn vele vragen te beantwoorden en mij goed voorbereid naar vergaderingen en afspraken te laten vertrekken. Heel prettig om zo te kunnen werken.

Wat wel wennen is, is het minder veelvuldige contact met 'de burger'. Het is niet meer zomaar de stad ingaan. De provinciale schaal is veel auto in, auto uit. Maar tegelijk ook boeiend want de geografisch grotere schaal brengt me op bijzondere plaatsen in ons mooie Noord-Holland.

Kortom, mijn overstap voelt goed -en steeds beter- naarmate ik de inhoud van mijn portefeuilles en de mensen in onze provincie leer kennen. Hopelijk mag ik ook velen van u in de komende jaren begroeten!

Jack van der Hoek
25 maart 2016

Uitgelicht

Portretfoto Jack van der Hoek