Weblog:Crisis maakt creatief

(06 juli 2018)

Als provinciebestuurder voor Wonen zie ik net als u de enorme druk op de woningmarkt, vooral in de regio rond Amsterdam. Die stad heeft een ongekende aantrekkingskracht op mensen. Ondanks – of dankzij – de drukte willen veel mensen daar wonen. Dat betekent bouwen.

Woningen, kantoren, scholen, restaurants, ziekenhuizen, noem maar op. De Metropoolregio bloeit als nooit tevoren. En toch is er crisis?

We zouden bijna vergeten dat het nog maar twee, drie jaar geleden was dat faillissementen de krantenkoppen vormden. “Honderdduizenden huizen onder water” sloeg toen nog op het dramatische financiële klimaat. Maar crisis geeft niet alleen ellende, crisis maakt ook creatief. In tijden van crisis ontstaan de mooiste oplossingen.

Ik ben dan ook blij dat Bouwend Nederland en de Provincie Noord-Holland elkaar hebben gevonden. Want hoe zorgen we ervoor dat we bij een teruglopend arbeidspotentieel toch een continue bouwstroom kunnen genereren?

Als Provincie Noord-Holland, Bouwend Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord hebben we woningbouwlocaties in kaart gebracht, knelpunten geanalyseerd en maatregelen genomen om zo snel mogelijk de schop de grond in te krijgen. De locaties voor die woningen zijn er. Ik kom daar graag op terug!

Sommige bedrijven hebben in de tijd van de financiële crisis juist innovaties ontwikkeld. Wie niet op een bouwplaats aan de slag kon, werd ingezet voor research en development om na te denken over creatieve oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Hoe bouw je seriematig, modulair en fabrieksmatig toch een unieke woning, op een soms lastige locatie? Geholpen door digitalisering en 3-D technieken zijn daar bijzondere nieuwe ontwerpen en technieken uit voortgekomen.

Deze bedrijven kunnen nu met beperkte mankracht een hogere productie woningen leveren die als Bambinoblokjes of Lego op locatie snel in elkaar worden gezet. Zij voorzien in de behoefte aan snelle levertijden, uniciteit van de woning en vanwege de korte bouwduur een beperkte belasting van binnensteden en kernen.

Dat is mooi, maar hoe kunnen andere bouwbedrijven daar van meeprofiteren? Ik ben benieuwd met welke oplossingen de bouwwereld gaat komen om de bouwcrisis het hoofd te bieden en hoe innovatieve bouwmethoden breed uitgerold gaan worden. Opdat met het beperkt aantal vaklieden een hogere bouwproductie kan worden gegenereerd. Dat we dìe crisis creatief kunnen oplossen.

Dan zorgen gemeentes en provincies voor het tijdig beschikbaar hebben van de locaties. Zodat de juiste woning op de juiste plek komt en een continue bouwstroom werkelijkheid wordt. 

NB:weblog eerder verschenen op 5 juli op www.bouwendnederland.nl

Uitgelicht

Portretfoto Joke Geldhof