Weblog: Meer geld nodig voor versnelling woningbouw

(21 december 2017)

Je kunt al tijden geen krant lezen of website openen of je leest dat de huizenprijzen de pan uitrijzen. Vooral in de Randstad is de vraag naar woonruimte groot.

Dan zou je toch denken dat overal waar gebouwd zou kúnnen worden, ook gebouwd gáát worden. Maar de werkelijkheid is anders. 

In september heeft Noord-Holland samen met Flevoland en de 33 gemeenten in de metropoolregio Amsterdam de woningbouwlocaties in beeld gebracht. Die gemeenten gaven aan in totaal tot 2040 ruimte te hebben  voor 300.000 woningen. En dat bij een vraag van 230.000 woningen tot 2040. We weten dat ook in het noordelijk deel van Noord-Holland voldoende plannen zijn om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. In Noord-Holland zijn voor 116.000 woningen àlle planologische procedures doorlopen en kan de schop dus zo de grond in. Althans, dat zou je denken…

Knelpunten

Het blijkt dat bij een deel van de plannen eerst nog een of meer knelpunten moet worden opgelost. De wegen of kabels en leidingen zijn bijvoorbeeld nog niet geregeld om de nieuwbouw te ontsluiten. Of de milieucirkels rondom een nabijgelegen bedrijf zijn nog niet aangepast aan de verbeterde productiemethoden. Dat moet eerst opgelost worden. Ook zorgen stedenbouwkundige eisen of capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars, toeleveranciers en gemeenten voor vertraging. Vooral die capaciteitsproblemen zijn nijpend. 

We weten nu dat er voldoende plekken in beeld zijn om te bouwen; het probleem zit ‘m in de productie op die locaties. Met Bouwend Nederland hebben we sinds vorig jaar een samenwerkingsagenda. Samen met hen gaan we projecten nauwer volgen om snel te kunnen ingrijpen bij vertraging. Per project wordt gekeken wat nodig is om de bouw daarvan daadwerkelijk van start te laten gaan. 

Investering is prachtige start

Als provincie hebben wij besloten ruim 7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor binnenstedelijk bouwen en het versnellen van de woningbouw. Daarvoor gaan we met de gemeenten in de metropoolregio een pool van tijdelijke krachten opzetten. Planeconomen. Verkeersdeskundigen. Experts die gemeenten helpen grote projecten eerder te laten starten. De tijdelijke krachten zorgen ervoor dat benodigde vergunningen voor het bouwen van woningen sneller worden afgehandeld, en de bouw van woningen van start kan gaan.

Deze investering is een prachtige start en verdient een groter vervolg. Om in de woonbehoefte te kunnen blijven voorzien moeten we als overheden en bedrijfsleven de handen in elkaar slaan. In sommige gevallen is een metamorfose van wijk, centrum of voormalig bedrijventerrein nodig. Alleen al de herinrichting van het centrum en de bouw van woningen rond het station van Zaanstad heeft bijvoorbeeld al meer dan 800 miljoen euro gekost. Dit geld is over de jaren voor het belangrijkste deel opgebracht door de gemeente zelf en het bedrijfsleven. Voor de hele provincie of metropoolregio Amsterdam, laat staan heel Nederland, is meer nodig.

Ik ben blij dat de nieuwe minister voor wonen, Kajsa Ollongren, hierbij ook een rol voor het Rijk ziet weggelegd. Vooralsnog vooral regisserend. Maar als het Rijk de woningbouw echt wil aanjagen, hoort daar ook een financiële bijdrage bij. Zodat het bouwtempo echt op stoom komt. En we gezamenlijk kunnen zorgen dat de woningen die nodig zijn eindelijk gebouwd gaan worden.

Joke Geldhof
21 december 2017


 

Uitgelicht

Portretfoto Joke Geldhof