Weblog: Niet nóg meer plannen, maar bouwen, bouwen en bouwen!

(27 juli 2018)

Noord-Holland is een geweldig mooie en economisch sterke provincie. Dat trekt aan als een magneet, vooral rondom Amsterdam, waar enorm veel mensen willen wonen en werken. Ik ben trots gedeputeerde van deze fantastische provincie te zijn.

Magneetwerking op mensen èn bedrijven

Weet u dat een van de belangrijkste redenen voor bedrijven om zich in en om Amsterdam te vestigen is dat het totaalplaatje zo aantrekkelijk is? De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een en al kosmopolitische kracht. Met een diversiteit aan mensen, opleidingen, cultuur, horeca, creativiteit en andere hoogstedelijke pluspunten. En daaraan onlosmakelijk verbonden de nabijheid van groen, water, landschap en volop waardevolle natuur! Laat die combinatie van dynamiek en rust nou bij uitstek de plek zijn waar veel werknemers willen wonen?

Is 40.000 woningen èxtra in regio Alkmaar, Hoorn en Den Helder realistisch?

Onlangs ontvouwden gemeenten in het noordelijk deel van Noord-Holland hun ideeën om bovenop de geprognotiseerde behoefte voor hun regio 40.000 woningen extra te bouwen. “Om de druk op de MRA te ontlasten”.
Recente bevolkingsprognoses geven aan dat voor de MRA tot 2040 zo’n 220.000 woningen nodig zijn. Gemeenten in de MRA hebben echter al voor meer dan 300.000 woningen locaties in beeld. Oftewel: Het is heel sympathiek dat Alkmaar, Hoorn en Den Helder mensen aan een woning wil helpen. Voor de woningbehoefte van de MRA blijkt dit genereuze aanbod niet noodzakelijk.

Is het aanbod dan realistisch? Voor de korte termijn wellicht wel. De inhaalvraag na de financiële crisis is groot. Business is booming. Waar woningen tot voor kort nog onder water stonden, buitelen kopers over elkaar heen om woningen op gewilde locaties te bemachtigen. Verhuisbewegingen naar een woning in een ruimere cirkel rondom Amsterdam zijn duidelijk zichtbaar. Ook in steden als Alkmaar en Hoorn wordt nu boven de vraagprijs geboden. Woningzoekenden uit de regio vissen achter het net. En dat is zuur. 

En op de langere termijn? Gemeenten hebben immers ook de verantwoordelijkheid te zorgen voor een evenwichtige woningvoorraad. In zeer recente bevolkingsprognoses tekent zich voor NH-Noord een behoefte af voor 23.300 woningen tot het jaar 2040. Daarin is verhoogde migratie al meegenomen. Na 2040 stabiliseert de bevolking en de woningbehoefte.

Voor het vullen van 40.000 woningen bovenop de behoefte van 23.300 woningen zullen zich jaarlijks nog 2.500/3.000 mensen meer in de regio moeten vestigen dan er vertrekken. Dat zijn ongekende aantallen als je bedenkt dat het jaarlijks gemiddelde in de periode 1984-2017 (34 jaar!) slechts 400 mensen was.

Spijtoptanten

Bijkomend gegeven is dat mensen die uit nood geboren naar andere regio’s uitwijken, veelal na een jaar of 5-7 alsnog hun intrek nemen in het huis op de plek die ze oorspronkelijk op het oog hadden. En dan loopt een regio bijna net zo hard weer leeg als dat die gegroeid is. Daar moet je in je ruimtelijke ordening rekening mee houden.

Aan de slag en bouw op de juiste plek!

Essentieel is dat de bouwproductie op gang komt en blijft. Die ambitie van de  regio NH-Noord om binnenstedelijk te bouwen nabij OV-knooppunten juichen wij toe. De provincie heeft knelpunten in kaart gebracht en zelfs 15 miljoen euro uitgetrokken om gemeenten te ondersteunen om plannen tot wasdom te brengen. De regio NH-Noord kan nu al aan de slag met de bouw van de geprognotiseerde 23.300 woningen die tot 2040 nodig zijn, daar is geen discussie over.

De bevolkingsprognoses worden continue geactualiseerd. Het is vooral zaak om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de toekomst. Maar blijf realistisch en zorg voor een goede match van wonen, werken en recreëren. Dan sparen we het groen en ons landschap en blijft heel Noord-Holland ook op langere termijn die geweldig mooie en economisch sterke provincie.

Uitgelicht

Portretfoto Joke Geldhof