Weblog: Ruimte voor de zon

(18 maart 2016)

Op daken van huizen, scholen en kantoorgebouwen. Op parkeergarages. Zelfs als fietspad. Overal vind je tegenwoordig zonnepanelen. Alles om maar zoveel mogelijk energie van de zon op te kunnen vangen. Een ontwikkeling die ik van harte toejuich. Maar daarmee zijn we er niet…

Net als het Rijk heeft Noord-Holland de ambitie om in het jaar 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben. Zonne-energie is hierbij onmisbaar! Maar zelfs al plaatsen we in het stedelijk gebied op elke beschikbare vierkante meter een zonnepaneel, dan hebben we in 2050  slechts 9 procent van ons verbruik duurzaam met zon opgewekt. Lang niet genoeg om aan onze ambities te kunnen voldoen.

De provincie Noord-Holland wil er alles aan doen om deze ambitie toch te verwezenlijken en heeft daarom besloten zonne-initiatieven letterlijk de ruimte te geven. Afgelopen tijd hebben we met belanghebbenden gesproken: gemeenten, agrariërs, ondernemers, energieleveranciers en natuur- en milieuorganisaties. Vervolgens zijn nieuwe spelregels opgesteld. Regels die kunnen rekenen op steun van deze betrokken partijen. Regels die er voor zorgen dat wij Noord-Holland van meer duurzame energie kunnen voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van ons mooie landschap.

Waarom deze spelregels? Een zonnepark is geen nieuwe woonwijk of een woonboulevard. Terwijl ze tot nu toe wel het zelfde traject qua regelgeving moesten doorlopen. Nu bekijken we per zonnepark of deze op de juiste plek wordt geplaatst. Ook moet een zonnepark ingepast worden binnen het landschap en het liefst aansluitend bij de bebouwde omgeving staan.

Een van de spelregels die ik wil benadrukken is dat de zonne-installaties in het landelijk gebied maximaal 25 jaar mogen blijven staan. De eigenaar verplicht zich tot het opruimen van het park en neemt de kosten voor zijn rekening. Een belangrijke reden voor deze maatregel is dat de techniek niet stilstaat. Integendeel. We verwachten dat zonnepaneel komende jaren alleen maar beter worden. En er dus kleinere parken nodig zijn voor dezelfde energiebehoefte. Zo kan landbouwgrond ook in de toekomst landbouwgrond blijven.

Het zijn dit soort technische ontwikkelingen die er voor kunnen zorgen dat wij onze ambities waar kunnen maken. Gemeenten kunnen met deze regels aan de slag. Zodat ook zij invulling kunnen geven hun ambities. De transitie naar duurzame energie is een lange weg, maar deze spelregels helpen ons met het zetten van stappen. Het beeld van een provincie die volledig van duurzame energie wordt voorzien is in mijn ogen zeker geen illusie. Het is een zonnige toekomst.

Joke Geldhof
18 maart 2016

Uitgelicht

Portretfoto Joke Geldhof