CV, nevenfuncties en deelnemingen

Politieke partij: Partij van de Arbeid
Geboren: 3 november 1972

Jaar Opleiding
1991-1994 Hogeschool Holland. Lerarenopleiding Duits, geen diploma
1990-1991 Hogeschool Holland, Opleiding tot Nationaal Gids, geen diploma 
1985-1990  Caland Lyceum, Havo diploma

 

Periode Werkervaring
december 2016 - heden Gedeputeerde
september 2016 - december 2016  Senior Strategisch Adviseur Werk en Inkomen, gemeente Amsterdam
2012 - augustus 2016

Senior projectleider bij Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)
per 1 mei 2013 programmamanager KBA
van juni 2015 t/m 31 augustus 2016 senior strategisch adviseur Team Primair Onderwijs, gemeente Amsterdam

2010 - 2012 Secretaris fractievoorzitter, PvdA Tweede Kamerfractie
2002 - 2010 Stafsecretaris Burgemeester, gemeente Amsterdam
1998 - 2002 Politiek assistent van wethouder Onderwijs, Jeugd, Bestuurlijk Stelsel, Grote Stedenbeleid, Sociale Zaken, gemeente Amsterdam
1996 - 1998 Stedelijk Ouderenconsulent ten behoeve van Turkse Amsterdammers (parttime), Stichting Ondersteuning Allochtonenwerk Amsterdam
1997 Projectmedewerker Wonen in Nederland (parttime), Wijkcentrum Admiralen- en Postjesbuurt

 

Periode Politieke functies
2011 - december 2016 Lid van Provinciale Staten

 

Nevenfuncties niet aan het ambt verbonden

 

  • Secretaris Raad van Toezicht Stichting Serhat (december 2015, onbezoldigd)