Jaap Bond

Volendammer Jaap Bond (CDA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economische Zaken, Landbouw en Visserij, Flora en Fauna, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, en Sponsoring. Voor hij in 2007 gedeputeerde werd in Noord-Holland, werkte Jaap Bond 28 jaar bij de politie. Zijn laatste functie daar was hoofd centrale recherche Zaanstreek-Waterland.

Hij startte zijn politieke loopbaan in 1996 als steunlid van de CDA-fractie in de gemeente Edam-Volendam. In 1999 werd hij lid van Provinciale Staten, waar hij van 2003 tot 2007 fractievoorzitter was. In mei 2015 is Jaap Bond voor de derde opeenvolgende periode benoemd tot gedeputeerde.  

Jaap Bond is te volgen op Facebook en Twitter.

Portefeuille

  • Economische zaken
  • Landbouw en visserij
  • Greenports
  • Flora en fauna
  • Toerisme en recreatie, inclusief Sportservice Noord-Holland
  • De Kop Werkt!
  • Internationale Marketing en Acquisitie (IMA)
  • Sponsoring
  • Subsidies algemeen, inclusief afbouw jeugd-, zorg- en welzijntaken

Foto's

Jaap Bond
Portret Jaap Bond (klik voor download high res) (jpg - 16,3 mb)

Jaap Bond
Portret Jaap Bond (klik voor download high res) (jpg - 15,3 mb)