CV, nevenfuncties en deelnemingen

Johan Remkes (1951) is geboren in Zuidbroek, provincie Groningen. Na de HBS-a volgde hij de studie economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij niet heeft voltooid.

1978 - 1993 lid van Provinciale Staten van Groningen.

1978 - 1982 en 1994 - 1996 lid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Groningen.

1982 - 1993 lid van Gedeputeerde Staten van Groningen (portefeuilles verkeer en waterstaat en vanaf 1991 economische zaken)

oktober 1993 – augustus 1998 lid Tweede Kamer der Staten Generaal, woordvoerder op de terreinen binnenlandse zaken, economische zaken en verkeer.

augustus 1998 – 22 juli 2002 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

22 juli 2002 – 22 februari 2007 - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de kabinetten Balkenende I, II en III, tevens vicepremier in het kabinet Balkenende I

30 november 2006 – 16 juni 2010 lid Tweede Kamer der Staten Generaal, woordvoerder op de terreinen mediazaken, Antilliaanse / Arubaanse Zaken en belastingen

In zijn vrije tijd reist en leest hij graag. 

Functies aan het ambt verbonden

Functie Vergoeding
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland Geen
Waarnemend voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO) Geen

 

Overige functies

Functie Vergoeding
Voorzitter Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst Geen
Lid College Bodemdaling Groningen Geen
Voorzitter Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) € 17.776,-- per jaar*
Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal in Utrecht € 18.000,-- per jaar*
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Groninger Museum voor stad en land Geen
Voorzitter Staatscommissie Parlementair Stelsel  Vergoeding wordt volledig in de provinciekas gestort 
Voorzitter Stichting Rottumerberaad Geen

* Voor niet ambtsgebonden nevenfuncties van de commissaris van de Koning geldt een vrijstelling van 14% van zijn inkomen (salaris en vakantiegeld). Boven deze 14%, dat wil zeggen boven het bedrag van € 18.735,24, wordt de helft van de inkomsten uit de niet-ambtsgebonden nevenfuncties in mindering gebracht op het inkomen van de commissaris van de Koning. Dezelfde systematiek geldt voor de leden van de Tweede Kamer en de gedeputeerden.

Comités van Aanbeveling / Erecomité / Beschermheer

Een comité van aanbeveling is geen nevenfunctie. Bij een comité van aanbeveling leent de commissaris van de Koning zijn naam en worden er daarnaast geen activiteiten ontplooid. Een comité van aanbeveling zet zich veelal in om een bepaald maatschappelijk doel te verwezenlijken. Uit het zitting nemen in een comité voert geen verdere verplichting voort dan de vermelding in het comité van aanbeveling. 

Comité van Aanbeveling

 • Tentoonstelling Van Gogh, Cézanne, Fauconnier en de Bergense School, Stedelijk Museum Alkmaar
 • Commissie VG-Biljarten van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
 • Stichting Humaneth Noord-Holland
 • Andriessen/De Klerkstichting
 • Stadsmuseum (Historisch Museum Haarlem)
 • Kennemer Jeugd Orkest
 • Stichting Amsterdam Internationale Ballet Competitie
 • Stichting Cultuurplein 2000 Alkmaar
 • Stichting Vrienden van de Antoniuskerk
 • Stichting Haarlem Roze Stad 2012
 • Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland (behoud van korenmolen in de Beemster)
 • Stichting Humaneth (kindertehuis/internaat “Dzirciema” in Lamina Letland).
 • RK Sint Urbanuskerk Amstelveen
 • Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2010
 • Prinses Christina Concours
 • CREA Orkest
 • Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem
 • Stichting Zeesleepboot Holland
 • Study Association Sefa (Sefa Research Project 2011 – India)
 • Stichting Zr.Ms. Bonaire
 • Fokker Spin Centennial
 • Oscar Carré Fonds
 • Geschiedsschrijving Alkmaar
 • Research project 2012 Study Association Sefa Universiteit van Amsterdam
 • Sail Den Helder 2013
 • Wandelsportvereniging UDI-SOS
 • Nederlandse Poëzie Encyclopedie
 • Stichting Miss IQ
 • Stichting Amsterdam Internationale Ballet Competitie
 • Nederlands Studenten Orkest (NSO)
 • Veldwerk Expo Wormerland
 • De Uil in de Cultuur
 • The Armed Man / schoolvoorstellingen
 • Ambassadeur Bevrijdingspop Haarlem
 • Stichting Carillon De Rijp
 • Stichting Contacthond
 • Ride for the Roses
 • Dutch Arts Embassy
 • Stichting Emma at Work
 • Sail Den Helder 2017
 • Stap op de Rode Loper! Stichting Samenleving & Kunst
 • Vereniging Oud Hoorn
 • Stichting Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland
 • 700 jaar Dolhuys / Museum Van De Geest

Beschermheerschap

 • Historische Vereniging Haerlem
 • Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), Afdeling Noord-Holland

Deelnemingen

 • Randstedelijke Rekenkamer