CV, nevenfuncties, deelnemingen

Politieke partij: GroenLinks
Geboren: 26 april 1986

Periode Opleiding
2009 - 2011 Master Religiestudies
2005 - 2009 Bachelor Bestuurs- en organisatiewetenschap
2004 - 2006 MBO Paardensport
2003 - 2004 HBO propedeuse Management, economie en recht
1999 - 2004 Havo

 

Periode Functie
2019 - heden Gedeputeerde
2018 - 2019 Statenlid
2015 - 2019 Directeur stichting Kyra Foundation
2015 - 2018 Commissielid Provinciale Staten
2010 - 2014 Docent levensbeschouwing
2005 - 2015 Ondernemer: instructeur paardensport en adviseur hippische bedrijven

 

Nevenfunctie niet aan het ambt verbonden Tijdsbeslag Vergoeding
Bestuurslid stichting Kyra Foundation 32 uur per jaar Onbezoldigd

 

Verbonden partijen Rol GS-lid
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aandeelhouder
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) aandeelhouder
Zeehaven IJmuiden N.V. geen
Stichting administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V. bestuurder stichting
Stichting projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied bestuurder stichting
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) aandeelhouder
Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) aandeelhouder
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland Lid DB
PolanenPark C.V. vennoot

 

Overlegstructuren

  • Voorzitter Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied
  • Lid Tripartite Overleg Port of Den Helder
  • Lid DNA overleg
  • Lid Bestuurlijk Overleg MRA Kunst, Cultuur en Erfgoed
  • Lid IPO BAC Cultuur
  • Lid IPO BAC Financiën
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg MRA Duurzaamheid
  • Lid IPO Bestuurlijke Onderhandelings Delegatie
  • Lid bestuur Stichting Werelderfgoed Nederland
  • Voorzitter Liniecommissie Nieuw Hollandse Waterlinie