ir. J.N. Wijmenga (Niek)

Niek Wijmenga

Duo-commissielid sinds 14-09-2020

Partij: CDA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Technische Bestuurskunde, TU Delft

Beroep

Rekenkameronderzoeker, Rekenkamer Purmerend & Beemster + raadsadviseur auditcommissie, griffie Purmerend 

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)

Nevenfunctie(s)

  • Lid Stichtingsraad Wetenschappelijk Instituut CDA
  • Lid bestuur VVE Pieternel (tot november 2020)