V.H. van den Born (Vincent)

Vincent van den Born

Duo-commissielid sinds 30-09-2019

Partij: PVV

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

MBO

Beroep

Raadslid Fractievoorzitter PVV Den Helder

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B)
  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)

Nevenfunctie(s)

  • Medewerker beveiliging (bezoldigd)