C. Boelhouwer (Carlien)

Carlien Boelhouwer

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 01-06-1999

Partij: SP

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 7-9
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Nederlands en Russisch

Beroep

Fractiemedewerker SP-fractie Amsterdam

Lid van de volgende Statencommissie(s)

Economie, Energie en Bestuur

Nevenfunctie(s)

St. Samen Vrouwen West (onbezoldigd)